35 jaar ervaring in architectuur

Dorenbos Architekten is vanuit de Trynwâlden in Friesland al 35 jaar werkzaam in de noordelijke provincies van Nederland. De laagdrempeligheid van ons kantoor en de persoonlijke benadering dragen zorg voor een continue stroom van een diversiteit aan opdrachten.

DNA opdrachtgever en locatie

Iedere vraagstelling of opdracht wordt als uniek ervaren. Binnen het budget streven we naar het hoogst haalbare waarbij we de technische en organisatorische kant niet uit het oog verliezen. De wensen van de opdrachtgever en de locatie zijn de vertrekpunten van het ontwerp. Luisteren naar en het begrijpen van de gebruiker om het ontwerp zijn eigen identiteit te geven. Elkaar verrijken met ideeën en in samenspel komen tot een duurzaam bouwwerk welke zowel functioneel, ruimtelijk en esthetisch zijn plaats vindt.

Samenspel

Onze doelstelling is middels eenduidige vormgeving en materiaaleigen detaillering tot een duurzame architectuur te komen die als een jas om de schouders van de opdrachtgever valt en de dialoog aangaat met de omgeving. De geschiedenis van een locatie en de streekeigen manier van bouwen zijn hierbij van groot belang. Onze architectuur komt tot stand door een goede wisselwerking tussen alle belanghebbende partijen waarbij een goede timmerman van hetzelfde belang is als de architect. Zonder elkaar kunnen wij nooit waarmaken wat we graag zouden willen.

Duurzaam

Onze architectuur moet een positieve bijdrage leveren aan haar omgeving, waardoor zij onderdeel wordt van het collectieve geheugen. Een gebouw waar de omgeving trots op is en die door de jaren heen kan anticiperen op niet voorzien gebruik en onbekende behoeften kan generaties overleven. De in de context aanwezige natuurlijke elementen als bomen en water proberen we te behouden en in te zetten in het ontwerpproces. Gevelopeningen en mogelijke overstekken reageren op oriëntatie en jaargetijde om zo optimaal gebruik te maken van de warmte die de natuur ons biedt. Voor de schil van onze gebouwen streven wij naar duurzame en aardse materialen wat kan leiden tot hergebruik van de toegepaste producten. De isolerende waarden moeten in samenspel met een uitgekiend ontwerp de toevoeging van noodzakelijke installaties tot een minimum beperken.