12-11-2015

Feest van bekleding

Leeuwarder Courant 12 november 2015
Door Peter Karstkarel

Het centrum van Garyp wordt steeds meer een knooppunt in het dorp. Bij de gereformeerde kerk met pastorie, het dorpshuis, de Rabobank en de christelijke basisschool is onlangs een flink kantoor gebouwd, met daarboven negen appartementen. Zijn de bouwwerken bij dit knooppunt tot nog toe heel ingetogen, zelfs wat saai, het nieuwe bouwwerk wil er met de blokkerige structuur en de kleurige uitdossing beslist wel zijn.

In dit dorpscentrum herinnert de geldautomaat bij een bescheiden gebouw nog aan de tijd dat hier de Rabobank was gevestigd. Sinds 2002 biedt het onderdak aan Bureau Benedictus. Het bedrijf groeide dusdanig dat het in afwachting van nieuwe plannen enkele kantoorcontainers tegen het gebouwtje heeft laten zetten. Dat was geen gezicht.
Omdat een plan met echte uitbreidingen geen genade kon vinden, is het echtpaar Benedictus op zoek gegaan naar andere oplossingen.

Die vonden ze uiteindelijk vlakbij huis, bij de stelpboerderij aan de overkant van de Greate Buorren. Deze eenvoudige stelpboerderij mocht worden gesloopt. De opdrachtgevers dachten voor deze mooie plek in het midden van het dorp niet alleen aan zichzelf, maar namen ook negen appartementen mee voor mensen die nu of in de toekomst zorg behoeven. Dorenbos Architecten uit Gytsjerk kreeg daartoe de opdracht.

Het is een gebouw geworden van rechthoekige volumes, nogal streng en hoekig in de omgeving van milde eenvoud. Deze volumes zijn twee en drie lagen hoog. Het hoge gedeelte zit aan de zuidwestzijde, waar zich de meeste appartementen bevinden. Aan de achterzijde loopt een deel van het hoge gedeelte over het lage door. Bovendien kragen de verdiepingen over de begane grond waardoor, ondanks de strenge vormen, toch een aangename sculptuur is ontstaan. Het heftigst zien we dit bij de zuidwesthoek, waar de overkraging tevens als zonneluifel dient voor de glazen pui van het kantoor beneden.

De begane grond is verder vrij gesloten en opgetrokken met middengrijze baksteen. Die is niet gemetseld, maar verlijmd, met nauwelijks zichtbare voegen. Het is een mooie, neutrale basis voor het feest van de bekleding van de verdiepingen met leien. Niet de grijze leien die we op kerkdaken vinden, maar polychrome. Ze vertonen een levendige afwisseling van tonen grijs, beige, oker, oranje, bruin en hier en daar zelfs met een groenige glans. Herfstkleuren, zo wordt beweerd. En uit deze kleurige leiwanden zijn vensters, deurpuien gespaard en verdiept geplaatst in aluminium lijsten, heel verzorgd qua detaillering. De appartementen kregen bovendien fraai verzorgde balkons, met glazen borstweringen. Het mag een vreemde eend zijn in de Garypster bijt, het is wel een siereend.