20-02-2014

Multifunctionele accommodatie Garyp

Voor de multifunctionele accommodatie in Garyp hebben we het vergunningstraject opgestart. Het betreft hier het kantoor van Bureau Benedictus, 9 zorgappartementen en de mogelijkheid voor een peuterspeelzaal. De oude bomen op het voormalige boerenerf blijven bestaan. Een eenduidige plint met daarboven een volume voorzien van herfstkleurige leien sluit aan bij de structuur van de omgeving.