3-09-2015

Nieuwbouw MFA Garyp

De bouw van de multifunctionele accommodatie in Garyp, bestaande uit het kantoor van bureau Benedictus en 9 zorgappartementen, is bijna gereed. Momenteel vinden de laatste werkzaamheden aan het interieur plaats. Het volume bestaat uit een eenduidige grijze plint met daarop een volume dat bekleed is met herfstkleurige leien. Het volume is eigenzinnig in materialisering, maar zoekt door middel van uitkragingen en hoogteverschillen zorgvuldig aansluiting bij de omringende bebouwing in het centrum van Garyp.