14-11-2017

Monumentaal grachtenpand genomineerd voor Daikin Awards 2017

Combinatie van historie en innovatie: de renovatie van dit monumentale grachtenpand in Alkmaar is genomineerd voor de Diakin Awards 2017.

Combinatie van historie en innovatie: de renovatie van dit monumentale grachtenpand in Alkmaar is genomineerd voor de Diakin Awards 2017.
Naar ontwerp van Dorenbos Architekten en in samenwerking met Installatiebedrijf Ranzijn is er een moderne woning ontstaan die bijna energie neutraal is (BENG).
Naast goede isolatie is de woning voorzien van zonnepanelen, vacuümbuizen, warmtepomp, energiezuinige aircosystemen, een pellet kachel met CV ondersteuning en een douche WTW.

Nieuwsgierig geworden? U kunt uw stem uitbrengen tot 1 december!
Voor meer informatie en het uitbrengen van uw stem gaat u naar http://www.daikinaward.nl/projecten/beeldbepalend-grachtenpand-alkmaar/.

13-11-2017

Uitbreiding kantoor Jelle Bijlsma

De verbouw van het kantoorgebouw aan de Trynwaldsterdyk is inmiddels gereed. Het nieuwe, met hout beklede, volume, rijst op eigenzinnige manier boven de heuvel uit waardoor het bedrijf zich zichtbaar maakt richting het dorp. Op deze verdieping is de vergaderruimte gesitueerd.

De verbouw van het kantoorgebouw aan de Trynwaldsterdyk is inmiddels gereed. Het nieuwe, met hout beklede, volume, rijst op eigenzinnige manier boven de heuvel uit waardoor het bedrijf zich zichtbaar maakt richting het dorp. Op deze verdieping is de vergaderruimte gesitueerd.

3-07-2017

Nieuwbouw Feanwâlden

De bouw van deze vrijstaande woning in Feanwâlden is in volle gang. De toepassing van getrokken stenen geeft de straatgevel een bonte uitstraling.

De bouw van deze vrijstaande woning in Feanwâlden is in volle gang. De toepassing van getrokken stenen geeft de straatgevel een bonte uitstraling.

7-06-2017

Bescheiden uitbreiding woonhuis Burgum

Onlangs zijn de werkzaamheden bij de uitbreiding van een woonhuis in Burgum afgerond. De houten uitbreiding is ondergeschikt aan het hoofdvolume en toont daarmee respect voor het woonhuis.

Onlangs zijn de werkzaamheden bij de uitbreiding van een woonhuis in Burgum afgerond. De houten uitbreiding is ondergeschikt aan het hoofdvolume en toont daarmee respect voor het woonhuis.
Het houten volume is ter plaatse van de aansluiting met het woonhuis visueel losgekoppeld door een pui van vloer tot daktrim. De overhoekse opening is voorzien van horizontale lamellen, welke voorzien in voldoende beschutting voor de achtergelegen kantoorruimte. Aan de achterzijde, waar de tuinkamer zich bevindt, is de gevel geheel opengewerkt door middel van een vouwpui.

7-06-2017

Doarpshûs Feanwalden gaat in de herkansing

Aan draagvlak voor een nieuw multifunctioneel centrum (mfc) in Feanwâlden lijkt het niet te ontbreken. De Werkgroep Doarpshûs had gisteravond bij de presentatie van de plannen veel belangstelling.

Friesch Dagblad 7 juni 2017
Door Theo Klein

Groep inwoners presenteert nieuw plan voor mfc

Aan draagvlak voor een nieuw multifunctioneel centrum (mfc) in Feanwâlden lijkt het niet te ontbreken. De Werkgroep Doarpshûs had gisteravond bij de presentatie van de plannen veel belangstelling.

Drie jaar geleden leek de komst van een multifunctioneel centrum in Feanwâlden in kannen en kruiken. De plannen lagen klaar en de gemeente stelde 800.000 euro ter beschikking.

Er ging echter een dikke streep door het geheel toen de initiatiefnemers concludeerden dat de exploitatie van het mfc op de plek van de Mienskip, het kerkelijk gebouw dat nu als dorpshuis functioneert, niet uit kon.

Een alternatief dat circuleerde was de verbouwing van (een deel van) verzorgingstehuis Talma Hûs tot mfc. Maar concreet werd dat plan niet. Juist omdat het dorp met de sloop van het Groene Kruisgebouw, dorpscafé It Honk en de bibliotheek steeds dunner in ontmoetingsplekken kwam te zitten, vond een aantal burgers dat er toch een dorpshuis moest komen.

Om draagvlak te creëeren werd een werkgroep gevormd met vertegenwoordigers uit diverse organisaties uit het dorp.

Twee alternatieven
Die kwam met twee alternatieven op de proppen, beide op de plek van de Mienskip. In het ene geval gaat de Mienskip tegen de vlakte en komt er nieuwbouw. Kosten: ruim 2,2 miljoen euro. Bij de tweede optie komt er een nieuwe schil van ruimtes rond de al bestaande jeugdkelder, keuken, kantoor, technische ruimtes en het trappenhuis. Die variant is zo’n vier ton goedkoper en heeft de voorkeur vertelt werkgroeplid Roel Dijkstra.

Een van de opvallendste dingen aan de nieuwe plannen is het doortrekken van het haventje in Feanwâlden tot voor het nieuwe Doarpshûs.

“Dat gaat reuring geven in het centrum”, denkt werkgroeplid Tjipke de Vries. “Het sluit mooi aan bij de vernieuwde Koemarkt.”

De financiering is nog wel een probleempje, beseft Dijkstra. En dan is het haventje niet meegenomen in de begroting. Toch denkt hij dat het Doarpshûs er komt, want de bereidheid in het dorp dit keer het dorpshuis tot een goed einde te brengen is volgens hem groot.

“Met de acht ton van de gemeente en geld uit de diverse fondsen en zelfwerkzaamheden zijn we al een eind op weg. De protestantse gemeente heeft in principe een renteloze lening toegezegd en ook Rabobank wil ons tegemoet komen. Veel verenigingen en clubs hebben aangegeven van het nieuwe pand gebruik te maken wat een sluitende exploitatie op kan leveren.”

Tekort
Ondanks het resterend tekort van een kleine vier ton heeft wethouder Emke Peterson, die gisteravond het rapport in ontvangst kwam nemen, er veel vertrouwen in dat het Doarpshûs er dit keer wel komt. “De wurkgroep is it slagge in brede steun ûnder de befolking te krijen en de eksploitaasje is net al te roaskleurich ynfolle.” Voor 190.000 euro extra financiering die de werkgroep aan de gemeente vraagt, wil hij zijn nek uitsteken. “Mar dat is wol it maksimumbedrach.”

31-05-2017

Nieuw bedrijfspand Aludon te Drachten

Voor onze opdrachtgever Aludon hebben wij het ontwerp gemaakt voor een nieuw kantoorpand met bijbehorende bedrijfshal op industriepark A7-Noord te Drachten.

Voor onze opdrachtgever Aludon hebben wij het ontwerp gemaakt voor een nieuw kantoorpand met bijbehorende bedrijfshal op industriepark A7-Noord te Drachten.
Het ontwerp kent een verschil tussen het kantoorpand en de bedrijfshal. De vliesgevel van het kantoorpand kent een grote mate van transparantie, om zo de aanblik van het bedrijventerrein vriendelijk te houden. De bedrijfshal daarentegen is gesloten van aard en terugliggend.
De twee gebouwdelen zijn met dezelfde materialen en kleurstelling gedetailleerd om te zorgen dat het geheel een eenheid vormt. De entreedeur en de kozijnen achter het strekmetaal in de bedrijfshal zijn in de oranje bedrijfskleur uitgevoerd.
Onlangs is het grondwerk van de bouw van start gegaan.

23-05-2017

Nieuwbouw woning Burgum

In Burgum is de bouw gestart van deze vrijstaande woning. Het gebouw is opgebouwd uit 2 rechthoekige volumes. Het hoge volume is grotendeels opgebouwd uit metselwerk.

In Burgum is de bouw gestart van deze vrijstaande woning. Het gebouw is opgebouwd uit 2 rechthoekige volumes. Het hoge volume is grotendeels opgebouwd uit metselwerk. Een gedeelte van de begane grond van het hoge volume en het volledige lage volume zijn bekleed met verticale delen van onbehandeld hout. Hierdoor vormen de beide volumes een eenheid. Naast een onderscheid in materiaal wordt de woning ook gekenmerkt door een onderscheid in gevelopeningen. Op de begane grond zijn openingen over de gehele hoogte vormgegeven een voorin de gevel gesitueerd. De openingen in het metselwerk op de verdieping zijn kleiner en achterin de gevel gepositioneerd om zo de massiviteit van de gevel te benadrukken.

16-05-2017

Sportcomplex Deinum

In Deinum vordert de bouw van deze nieuwe sportaccommodatie voorspoedig. Het pand wordt gerealiseerd in samenwerking met Bouwgroep Dijkstra Draisma.

In Deinum vordert de bouw van deze nieuwe sportaccommodatie voorspoedig. Het pand wordt gerealiseerd in samenwerking met Bouwgroep Dijkstra Draisma. Het gebouw fungeert als gezamenlijk clubgebouw voor de voetbal-, kaats-, Sport & Spel- en korfbalvereniging.

8-04-2017

Elk mens uniek, dus zijn woonplek ook

Door de noklijn en de dakgoten niet horizontaal te laten verlopen, zorgde Dorenbos Architekten ervoor dat geen van de acht nieuwe woonplekken van It Aventoer in Oentsjerk hetzelfde is.

Friesch Dagblad 8 april 2017
Door Ria Kraa

Door de noklijn en de dakgoten niet horizontaal te laten verlopen, zorgde Dorenbos Architekten ervoor dat geen van de acht nieuwe woonplekken van It Aventoer in Oentsjerk hetzelfde is.

It Aventoer in Oentsjerk biedt dagbesteding, dagopvang, logies en 24 uurszorg voor mensen met een beperking. “It útgongspunt fan Gerk en Antsje Postma is dat kwaliteit foar minsken foarop stiet”, zegt Anne Dorenbos. En dat nam hij dus ook als startpunt voor de opdracht tot een nieuw woongebouw: geen reeks van uniforme blokvormige kamers, zoals je in de zorg zoveel ziet, maar voor elk zijn eigen speciale, persoonlijke plek.
Het is het voorlopige sluitstuk van een levendige bedrijfsvoering: op de plaats van de nieuwbouw stond eerst de paardenbak, een oude werkplaats is gesloopt en maakt plaats voor gras en Dorenbos bouwde een oude stierenstal om tot nieuwe woning voor het echtpaar Postma.

Een gebouw op het erf van een zorgboerderij: het lag voor de hand om daar “wat skuorre-eftichs” van te maken. Dorenbos maakte het gebouw sober: hout, hoekig, geen franje. Zo voegt een inpandige buitenruimte die de appartementen ontsluit, zich naadloos in de hoofdvorm: de open lattenstructuur onderscheidt zich van buitenaf gezien bijna niet van de gevel, maar zorgt binnen voor een comfortabele combinatie van daglicht en ventilatie. De architect kreeg overigens de vrije hand wat vorm en materiaal betreft, zolang hij kwaliteit van leven voorop zou stellen. “Dizze minsken sjogge minder nei risiko en rindemint. Mar krekt om’t je wat moais delsette, kin dat lang stean bliuwe. Net tweintich mar miskyn fjirtich jier.” En dan betaalt zo’n investering zich uiteindelijk dubbel en dwars uit.

Door de dakgoten een knik te geven en de noklijn te laten verlopen, was elk van de acht appartementen onder de met stalen platen bedekte kap anders van vorm. “De iene is breder, de oare wat heger, wer in oar hat in sliepplakje boven om’t er ûnder it heechste stikje fan ‘e kap sit. En de lokaasjes soargje foar noch mear ferskil. De ien sjocht út op de libbendichheid fan it erf, de oar op de iepenheid fan it lânskip.”
De levendige dak- en gootlijnen maken het relatief grote gebouw speels en vriendelijk. Om die menselijke schaal nog te versterken, werden gevelplanken van drie verschillende breedtes gebruikt. “Dat jout in minder strak ritme.”

Download artikel

23-03-2017

Uitbreiding woning Tytsjerk

In Tytsjerk wordt de uitbreiding van deze woning aan de Zomerweg gerealiseerd door Bouwbedrijf Van der Hoek uit Leeuwarden.

In Tytsjerk wordt de uitbreiding van deze woning aan de Zomerweg gerealiseerd door Bouwbedrijf Van der Hoek uit Leeuwarden.

22-03-2017

Nieuwbouw woning Leeuwarden

In de nieuwbouwwijk Wiarda in Leeuwarden is onlangs deze woning opgeleverd, gebouwd door Bouwbedrijf Kingma uit Aldtsjerk.

In de nieuwbouwwijk Wiarda in Leeuwarden is onlangs deze woning opgeleverd, gebouwd door Bouwbedrijf Kingma uit Aldtsjerk.

20-03-2017

Nieuwbouw woning Feanwâlden

In Feanwâlden is de bouw gestart van deze vrijstaande woning. Het volledige woonprogramma van de langwerpige woning bevindt zich op de begane grond.

In Feanwâlden is de bouw gestart van deze vrijstaande woning. Het volledige woonprogramma van de langwerpige woning bevindt zich op de begane grond. De uit een bonte mix van getrokken stenen opgebouwde straatgevel heeft een gesloten karakter. De achtergevel vormt een groot contrast met de voorgevel. Hier opent de woning zich door grote glasoppervlakten naar het weidse landschap.

15-03-2017

Nieuwbouw woning Feanwâlden

Aan de Kúkhornsterwei in Feanwâlden verloopt de bouw voorspoedig van deze rietgedekte nieuwbouw woning.

Aan de Kúkhornsterwei in Feanwâlden verloopt de bouw voorspoedig van deze rietgedekte nieuwbouw woning.

10-03-2017

Cortenstaal

Recent is opgeleverd deze nieuwe schuur aan de Miedwei te Holwerd. De gevels zijn bekleed met hout en het dak is voorzien van Cortenstaal platen.

Recent is opgeleverd deze nieuwe schuur aan de Miedwei te Holwerd. De gevels zijn bekleed met hout en het dak is voorzien van Cortenstaal platen.

7-03-2017

Opwaarderen pand centrum Assen

Ontwerp opwaardering winkelpand en realisatie appartementen aan de Gedempte Singel in Assen.

Ontwerp opwaardering winkelpand en realisatie appartementen aan de Gedempte Singel in Assen.

29-11-2016

Nieuwbouw sportaccommodatie Deinum

Centraal tussen alle sportvelden aan de oostzijde van het dorp, temidden van een grote groene landschappelijke zone hebben we een sportaccommodatie ontworpen voor het toekomstige sportcomplex van Deinum.

Centraal tussen alle sportvelden aan de oostzijde van het dorp, temidden van een grote groene landschappelijke zone hebben we een sportaccommodatie ontworpen voor het toekomstige sportcomplex van Deinum. De sportaccommodatie fungeert als een gezamenlijk clubgebouw voor de voetbal- kaats- en korfbalverenigingen en de sportvereniging Sport en Spel.

22-11-2016

Nieuwbouw 7 geschakelde woningen Wiarda Leeuwarden

In de wijk Wiarda is de bouw gestart van 7 geschakelde woningen. Dorenbos Architekten heeft deze ontworpen in opdracht van Bouwbedrijf Lont.

In de wijk Wiarda is de bouw gestart van 7 geschakelde woningen. Dorenbos Architekten heeft deze ontworpen in opdracht van Bouwbedrijf Lont.

15-11-2016

Technische Dienst Wetterskip Fryslân

Nog dit jaar gaat er gestart worden met de bouw van de Technische Dienst van het Wetterskip Fryslân. De nieuwbouw zal op het terrein van het hoofdkantoor van het Wetterskip te Leeuwarden gerealiseerd worden en kenmerkt zich net zoals het hoofdkantoor door de volgende aspecten: duurzaam, energieneutraal en onderhoudsvriendelijk.

Nog dit jaar gaat er gestart worden met de bouw van de Technische Dienst van het Wetterskip Fryslân. De nieuwbouw zal op het terrein van het hoofdkantoor van het Wetterskip te Leeuwarden gerealiseerd worden en kenmerkt zich net zoals het hoofdkantoor door de volgende aspecten: duurzaam, energieneutraal en onderhoudsvriendelijk. De Technische Dienst zoekt qua materiaalgebruik aansluiting bij het hoofdkantoor. De gevels zijn opgebouwd uit onbehandelde houten stijlen over de volledige hoogte van het gebouw met daartussen stalen potdekselprofielen in een lichtgrijze kleur. De houten stijlen geven de forse geveloppervlaktes een menselijke schaal en regisseren de verschillende gevelopeningen.

14-11-2016

Nieuwbouw Hurdegaryp binnenkort van start

Dorenbos Architekten heeft het ontwerp geleverd voor een drietal twee-onder-een-kapwoningen aan It Waarlamke te Hurdegaryp. Deze energiezuinige woningen zijn standaard voorzien van warmtepomp en zonnepanelen, waarbij de optie verkrijgbaar is als "nul op de meter" woning.

Dorenbos Architekten heeft het ontwerp geleverd voor een drietal twee-onder-een-kapwoningen aan It Waarlamke te Hurdegaryp. Deze energiezuinige woningen zijn standaard voorzien van warmtepomp en zonnepanelen, waarbij de optie verkrijgbaar is als “nul op de meter” woning.
De woningen worden gerealiseerd door Bouwbedrijf Van der Meer uit Oentsjerk.

De blokjes kenmerken zich door de opgetilde goot aan de voorgevel waardoor er verrassend veel ruimte op de verdieping ontstaat. De bijgebouwen worden uitgevoerd in onbehandeld hout waarmee ze zichtbaar ondergeschikt zijn aan het hoofdvolume van baksteen.
Binnenkort zal de nieuwbouw van het eerste blokje van start gaan. De overige 2 blokjes zullen ook uitgevoerd worden zodra deze verkocht zijn.

27-10-2016

Opening appartementengebouw Bedriuwenpleats ‘It Aventoer’ te Oentsjerk

Het gebouw laat zich omschrijven als een schuurtypologie met een dynamische kapvorm. Door een verlopende nok- en gootlijn ontstaan er hoogteverschillen in het interieur.

Het gebouw laat zich omschrijven als een schuurtypologie met een dynamische kapvorm. Door een verlopende nok- en gootlijn ontstaan er hoogteverschillen in het interieur. Dit heeft als consequentie dat er een diversiteit aan appartementen is ontstaan. Van de 8 zorgappartementen is er niet één hetzelfde. Op de verdiepingen wordt het uitzicht over de weilanden ingekaderd door vierkante gevelopeningen, welke in grootte en positie per appartement verschillen. Centraal in het gebouw, daar waar de kap zijn hoogste punt bereikt, zijn de gemeenschappelijke ruimtes ondergebracht.

20-10-2016

Uitbreiding woning Aerdenhout

De bouw van de uitbreiding is in volle gang. Het nieuwe volume zoekt contrast met de bestaande woning in materiaal- en kleurgebruik.

De bouw van de uitbreiding is in volle gang. Het nieuwe volume zoekt contrast met de bestaande woning in materiaal- en kleurgebruik. De met staalplaat beklede straatgevel van de uitbouw heeft een gesloten karakter. De achtergevel opent zich door een forse glazen pui richting de geaccidenteerde tuin. Achter de glazen pui en centraal in de uitbouw is de leefkeuken ondergebracht. Het overige programma is hieromheen gesitueerd en bevindt zich in twee houten volumes. Het dakvlak en de vloer van de uitbouw kragen uit en benadrukken zo het geaccidenteerde terrein. Beide vlakken worden beëindigd door een zwart stalen UNP profiel welke de verbinding zoek met de gesloten, met staalplaat beklede, gevels.

6-10-2016

Duurzame woning Wiarda

Onlangs is opgeleverd deze woning aan het water in plan Wiarda te Leeuwarden.

Onlangs is opgeleverd deze woning aan het water in plan Wiarda te Leeuwarden.

6-09-2016

Uitbreiding kantoor Jelle Bijlsma te Gytsjerk

De werkzaamheden bij Jelle Bijlsma B.V. zijn momenteel in volle gang. Dorenbos Architekten heeft het ontwerp mogen leveren voor de verbouw en uitbreiding van het kantoorgebouw.

De werkzaamheden bij Jelle Bijlsma B.V. zijn momenteel in volle gang. Dorenbos Architekten heeft het ontwerp mogen leveren voor de verbouw en uitbreiding van het kantoorgebouw. Het bedrijf ging jaren lang verscholen achter de heuvel langs de weg. Het nieuwe, met hout beklede volume, rijst op een eigenzinnige manier boven de heuvel uit waardoor het bedrijf zich zichtbaar maakt richting het dorp. Op deze verdieping is de vergaderruimte gesitueerd.

22-07-2016

Oplevering uitbreiding Monumentaal Waldhuske

Aan de rand van Munein staat nog een monumentaal waldhuske. Een uitbreiding met 3 zwart houten volumes voorziet in de woonwensen van onze opdrachtgever en vindt zijn oorsprong in historische groei van het agrarische programma zoals dit zo kenmerkend is voor De Walden.

Aan de rand van Munein staat nog een monumentaal waldhuske. Een uitbreiding met 3 zwart houten volumes voorziet in de woonwensen van onze opdrachtgever en vindt zijn oorsprong in historische groei van het agrarische programma zoals dit zo kenmerkend is voor De Walden.

Zie ook ‘Uitbreiding monumentaal wâldhuske Mûnein’

2-07-2016

Opengebroken en energieneutraal

Een gebouw dat achtereenvolgens een stofzuigerfabriek, producent van telefooncentrales, verfspuiterij en een waterschap huisvest, is een gebouw om trots op te zijn.

Friesch Dagblad 2 juli 2016
Door Ria Kraa

Een gebouw dat achtereenvolgens een stofzuigerfabriek, producent van telefooncentrales, verfspuiterij en een waterschap huisvest, is een gebouw om trots op te zijn. “Dan makket it diel út fan it kollektive geheugen en dat is in aspekt fan duorsumhyd dat ûnderskat wurdt”, zegt architect Anne Dorenbos (Dorenbos Architekten Gytsjerk).

Mensen die trots zijn op hun kantoor dragen zorg voor dat gebouw. Dat wilde Anne Dorenbos bewerkstelligen met de grondige verbouwing van Wetterskip Fryslân. Het gesloten bolwerk met allemaal afzonderlijke kantoren werd een energieneutraal gebouw met flexibele werkplekken in transparante ruimtes. Het ademt een sfeer van gastvrijheid en ontmoeting. De hoofdkleur is wit, om daglicht maximaal in het gebouw te brengen, en de werkplekken zo dicht mogelijk bij de ramen. Dat zo’n grondige transformatie mogelijk is met een gebouw uit 1962 bewijst dat het een goed gebouw is. Het had toen al de flexibiliteit om het meer dan vijftig jaar later passend te maken voor een nieuwe tijd.
“Dat is duorsum: it koe doe al antwurd jaan op fragen dy’t der op dat moment noch net iens wiene.”

Op de grote gezamenlijke werkvloeren zijn in het midden, waar minder daglicht is, ontmoetings- en stiltewerkplekken ingericht. “Dêr hoechst dochs mar in heal oerke as in oere te wêzen”, zegt Dorenbos. De ronde vormen en de eikenhouten bekleding verzachten de hoofdkleur wit en verbeteren de akoestiek. Net als de vloerbedekking. De kelder veranderde rigoureus. “Dit is miskyn wol is meast slagge fan alles. It wie in tsjustere, wiete, sombere romte.” Nu is alles wit en transparant (glazen wanden) met een aaneenschakeling van vergaderruimtes. Sommige traditioneel, andere met zitjes, of een statafel, en één is helemaal zonder tafel. In plaats daarvan vierkante kussens die naar believen kunnen worden gebruikt. “Onze inspiratieruimte”, zegt dijkgraaf Paul van Erkelens.

Door het hele gebouw zijn veel publiek toegankelijke zitjes ingericht, waarmee de trappenhuizen en hallen zijn veranderd in ontmoetings- en informele vergaderplekken. De monumentale trappen zijn een van de weinige herinneringen aan de vroegere inrichting van het gebouw. Over de balustrades heeft Dorenbos zich het hoofd gebroken. Hoe zou hij daar
glas en staal aan kunnen bevestigen. “En dan komt de oannimmer, Dijkstra Draisma, ynienen mei de oplossing. Dat is it moaiste oan dit wurk. Dy hawwe betocht dat it sa kin en dat doe ek makke.”

1-07-2016

Grote vrije houten overspanning

Een draagconstructie van houten spanten en een gevelbekleding van Siberisch lariks zijn de kenmerken van de nieuwbouw van Stoeterij Bommelsteyn in het Friese Haskerhorne.

Een draagconstructie van houten spanten en een gevelbekleding van Siberisch lariks zijn de kenmerken van de nieuwbouw van Stoeterij Bommelsteyn in het Friese Haskerhorne.

Stoeterij Bommelstein is expert op het gebied van Friese raspaarden. Het bedrijf houdt zich bezig met de fokkerij, africhting, het trainen voor keuringen, taxaties, advisering en het organiseren van veilingen. Sinds kort beschikt de onderneming over een nieuwbouw die plaats biedt aan drie binnenbakken met wedstrijdafmetingen en aan twintig boxen van 4 bij 5 meter voor de sportpaarden en dekhengsten. Het gebouw huisvest verder kantoorvertrekken, een ontmoetingsruimte met restaurant, stapmolen, longeermolen, wasruimte, solarium en opslag voor voer.

Met een vrije overspanning van circa 46 meter en een lengte van 156 meter behoort deze stoeterij tot de grootste van de Benelux. De tien meter hoge manege werd ontworpen door Dorenbos Architekten in Giekerk. Hoofdaannemer Van Wijnen Noord in Gorredijk kreeg de opdracht van Stoeterij Bommelsteyn, die destijds nog in Joure was gevestigd. Jan Wesselink uit Drachten rekende de constructie door.

32 spanten
Het was Derix Gelijmde Houtconstructies die de complete houtconstructie leverde en monteerde. In het project werd in totaal meer dan 600 kubieke meter gelamineerd hout toegepast, waaronder in de 32 gelamineerde spanten van 50 meter lengte. De staanders en liggers zijn op de dakrand met 49 grote bouten en moeren in een cirkel aan elkaar bevestigd. De Duitse houtbouwer Derix heeft de gelamineerde constructie in zijn fabriek in Niederkrüchten gemaakt. Eigen bouwploegen zetten alles op locatie in elkaar. In opdracht van Derix verzorgde STEP Engineering in Emmen de volledige 3D-modellering en berekening.

12.600 meter
Voor zowel de gevelbekleding als de afwerking van de binnenmuren viel de keuze op Siberisch lariks. “Hiervoor hebben wij 12.600 strekkende meter Siberisch lariks channel siding – ofwel halfhouts rabatdelen – aangeleverd. Dat gebeurde via Miedema Bouwmaterialen in Leeuwarden”, vertelt Gert Jan Lipke, accountmanager bij Gras Gevelproducten in Zaandam/Gramsbergen. “Deze hoogwaardige en duurzame FSC-gecertificeerde houtsoort in A/B-kwaliteit is door Gras zowel geschaafd als ook aan twee zijden haaks op lengte gekort. Nadat de geveldelen door de timmerlieden van Van Wijnen Gorredijk middels een mal zijn voorgeboord, is er in hoog tempo prachtig timmerwerk gemonteerd.”

Bron: HoutWereld

2-06-2016

Oplevering Stoeterij te Haskerhorne

Onlangs is Stoeterij Bommelsteijn opgeleverd. Deze nieuwe stoeterij in Haskerhorne heeft afmetingen van 150 x 50 meter en biedt plaats aan drie rijhallen, twintig boxen en kantoorruimtes.

Onlangs is Stoeterij Bommelsteijn opgeleverd. Deze nieuwe stoeterij in Haskerhorne heeft afmetingen van 150 x 50 meter en biedt plaats aan drie rijhallen, twintig boxen en kantoorruimtes.

23-05-2016

Zorgappartementen Bedriuwenpleats ‘It Aventoer’ te Oentsjerk

De bouw van het appartementengebouw in Oentsjerk is in volle gang. Het volume wordt gekenmerkt door een dynamische kapvorm met een verlopende nok- en gootlijn.

De bouw van het appartementengebouw in Oentsjerk is in volle gang. Het volume wordt gekenmerkt door een dynamische kapvorm met een verlopende nok- en gootlijn. De hoogteverschillen die hierdoor in het interieur ontstaan hebben geleid tot een diversiteit aan appartementen. Naast 8 zorgappartementen zijn er centraal in het gebouw onder de kap gemeenschappelijke ruimtes ondergebracht.

2-05-2016

Opwaardering pand Potmarge

Aan de Potmargewal in Leeuwarden staat één van de laatste, dan wel niet het laatste pakhuisje wat nog met zijn fundament in het water van de Potmarge staat.

Aan de Potmargewal in Leeuwarden staat één van de laatste, dan wel niet het laatste pakhuisje wat nog met zijn fundament in het water van de Potmarge staat.
In opdracht van Bouwbedrijf van der Hoek heeft Dorenbos Architekten een ontwerp geleverd voor de opwaardering van het pand tot twee wooneenheden.
In de loop der jaren heeft het pandje menig verbouwing ondergaan en deze transformaties blijven zichtbaar.
Onlangs is de bouwvergunning verleend en de werkzaamheden gaan binnenkort van start.

25-04-2016

Voortgang nieuwbouw woning Feanwâlden

De nieuwbouw woning in het plangebied ‘de Bosk’ te Feanwâlden krijgt steeds meer vorm. Nu de bouwsteiger is verwijderd is, wordt steeds beter zichtbaar hoe het eindbeeld van de woning zal zijn.

De nieuwbouw woning in het plangebied ‘de Bosk’ te Feanwâlden krijgt steeds meer vorm. Nu de bouwsteiger is verwijderd is, wordt steeds beter zichtbaar hoe het eindbeeld van de woning zal zijn. Het stootvoegloze metselwerk, in combinatie met een langgerekte steen, geeft een fraaie horizontale belijning. De terug liggende oppervlakken worden nog bekleed met natuurlijk vergrijzende houten delen. Deze houten bekleding zal samen met de terugliggende houten kozijnen een mooi samenspel aangaan met het strenger ogende metselwerk.
Verwacht wordt dat de woning in juni opgeleverd zal worden. De woning wordt gebouwd door Bouwservice Koning uit Twijzelerheide.

20-04-2016

Herontwikkeling Balistraten Leeuwarden

De corporatie Elkien is voornemens om een deel van de Vlietzone te herontwikkelen. Het betreft het projectgebied Balistraten en omgeving.

De corporatie Elkien is voornemens om een deel van de Vlietzone te herontwikkelen. Het betreft het projectgebied Balistraten en omgeving.

Voor dit project is er een ketensamenwerking tussen Elkien, Bouwgroep Dijkstra Draisma en Dorenbos Architekten opgezet. Dorenbos Architekten verzorgt hier zowel het stedenbouwkundig als het architectonisch ontwerp voor 116 grondgebonden woningen en 85 gestapelde woningen.

In het stedenbouwkundig ontwerp is een verbetering aangebracht ten opzichte van de huidige situatie door: meer groen in de wijk, verbeteren van de parkeervoorzieningen, verhogen van de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid.

Het behoud van de identiteit van de buurt is een belangrijk uitgangspunt geweest binnen het ontwerp. Daarom is er gekozen voor het behouden van het kleinschalige karakter van de grondgebonden woningen, doormiddel van smalle straatprofielen, korte rijtjes en de toepassing van een lage goot. De gestapelde bouw langs de Insulindestraat blijft herkenbaar door het behoud van de poortwoningen die dit relatief lange bouwblok opbreken en de aankondiging maken van de kleinere schaal in het achtergebied. Kenmerkend voor de wijk is de toepassing van dakkapellen, deze worden ook in het nieuwe plan opgenomen. Binnen het geheel wordt de eenheid tussen de verschillende volumes gezocht in identieke materialisatie als een rode baksteen en een zwarte dakpan.

Afgelopen week zijn de plannen positief ontvangen door de gemeenteraad en zullen we ons in de komende periode richten op de verdere uitwerking van het plan.

10-03-2016

Werkplaats Wetterskip Fryslân

Wetterskip Fryslân is bezig met de herhuisvesting van de organisatie. Zo krijgt het hoofdkantoor van het Wetterskip een nieuw interieur dat een proces- en projectmatige manier van werken zal ondersteunen.

Wetterskip Fryslân is bezig met de herhuisvesting van de organisatie. Zo krijgt het hoofdkantoor van het Wetterskip een nieuw interieur dat een proces- en projectmatige manier van werken zal ondersteunen. Daarnaast zal er op het terrein een nieuwe werkplaats gebouwd worden. In de nieuwbouw wordt het reeds aanwezige handhavingsgebouw geïntegreerd om zo te voorkomen dat er een onsamenhangend beeld op het terrein ontstaat. De werkplaats krijgt een technische uitstraling en de vormentaal komt voort uit de functionaliteit. De gevel is bekleed met stalen potdeksel profielplaten waar door er aansluiting gezocht wordt bij het materiaalgebruik van het hoofdkantoor. Om het gebouw een menselijke maat te geven worden de profielplaten om de 1,20 m onderbroken door een houten stijl die over de gehele hoogte van het gebouw. Hierdoor krijgt het gebouw een warme uitstraling en zal de materialisering van het gebouw vanuit alle hoeken anders ervaren worden.

3-03-2016

Voortgang nieuw interieur Wetterskip Fryslân

De herinrichting van het hoofdkantoor van het Wetterskip Fryslân verloopt voorspoedig. Het interieur van de kantoorzones wordt gekenmerkt door een organisatieprincipe dat proces- en projectgericht werken ondersteunt.

De herinrichting van het hoofdkantoor van het Wetterskip Fryslân verloopt voorspoedig. Het interieur van de kantoorzones wordt gekenmerkt door een organisatieprincipe dat proces- en projectgericht werken ondersteunt. In de vrije plattegronden zijn de flexibele werkplekken langs de gevels gesitueerd, waarbij open en transparante gesloten werkplekken elkaar afwisselen. De gemeenschappelijke ruimtes, met daarin functies als vergaderruimtes, pantry en repro, zijn als vrijstaande houten eilanden met afgeronde hoeken vormgegeven. Deze zijn centraal in de kantoorzone gepositioneerd om zo ontmoeting en interactie tussen werknemers te stimuleren. Tevens is er veel aandacht voor de installaties en duurzaamheid om zo een energieneutraal gebouw te realiseren.

30-01-2016

Leien in zachte kleuren op de gevel

Dorenbos Architekten uit Gytsjerk ontwierp in hartje Garyp een blokvormig gebouw voor een bedrijf met erboven appartementen. Het is blokvormig maar oogt door een paar slimme ingrepen eerder vriendelijk dan massief.

Friesch Dagblad 30 januari 2016
Door Ria Kraa

Dorenbos Architekten uit Gytsjerk ontwierp in hartje Garyp een blokvormig gebouw voor een bedrijf met erboven appartementen. Het is blokvormig maar oogt door een paar slimme ingrepen eerder vriendelijk dan massief.

Er stond een oud boerderijtje op deze plaats. ,,It leafst hienen wy de pleats in nije funksje jûn”, zegt architect Anne Dorenbos. Maar dat liet het programma van eisen niet toe. ,,Dat pakket oan easken wie hast fjouwer kear sa grut as wat der yn dat pleatske koe.” Het multifunctionele gebouw zou het nieuwe kantoorpand van Bureau Benedictus BV gaan herbergen met daarboven negen appartementen. Dat betekende dat een traditionele vorm (een gebouw met een kap met dakpannen) ook te krap zou worden. Het werd dus een efficiënte, rechthoekige blokvorm. Dat verdroeg deze locatie in Garyp wel; in de onmiddellijke omgeving staan ook andere grotere volumes als de kerk, de pastorie, het dorpshuis en de basisschool.

De plint van het gebouw kreeg veel glas. De opdrachtgever wilde dat het nieuwe kantoor open en toegankelijk zou ogen voor de klanten. Want wie schuldhulpverlening zoekt, moet doorgaans mentaal al een flinke drempel over. Verder bleef het vooral ingetogen van karakter; Dorenbos koos voor grijze baksteen. De verdieping steekt iets over de onderste
bouwlaag heen; dat zorgt ervoor dat de zon niet hinderlijk naar binnen schijnt. En het breekt ook de strakke doosvorm. ,,Oars hie it der folle steatliker útsjoen.” Om diezelfde reden bracht hij ook de verticale verspringing aan (foto 1); het gebouw bestaat deels uit twee en deels uit drie lagen.

Voor de bovenverdieping wilde de architect een zo vriendelijk mogelijke uitstraling. De gevels zijn bekleed met leien, maar niet meer dan 20 procent daarvan bestaat uit de traditionele zwarte. De rest heeft warme kleurgradaties. De onderkant van de luifel heeft ook een warme en natuurlijke uitstraling doordat ze zijn afgewerkt met red cedar. De negen appartementen kunnen desgewenst ook worden gebruikt als zorgwoningen. ,,Dat der wenje minsken dy’t in soad sitte. Dêrom rint it glês fan de ruten oant de flier ta en de balkons binne ek fan glês. Gjin boarstwarring, dan kin men fan de stoel út wei lekker nei ûnderen sjen.”

25-01-2016

Nieuwbouw in Burgum

De bouw van deze nieuwe woning en schuur aan de Monnikenweg in Burgum verloopt voorspoedig.

De bouw van deze nieuwe woning en schuur aan de Monnikenweg in Burgum verloopt voorspoedig.

8-12-2015

Robuuste spanten voor Bommelsteyn

Met 32 gelamineerde spanten van 50 meter lengte krijgt een nieuwe stoeterij in Haskerhorne een robuust aanzien.

Leeuwarder Courant 8 november 2015

Met 32 gelamineerde spanten van 50 meter lengte krijgt een nieuwe stoeterij in Haskerhorne een robuust aanzien. De staanders en liggers zijn op de dakrand met 49 grote bouten en moeren in een cirkel aan elkaar bevestigd. De Duitse houtbouwer Derix heeft de gelamineerde constructie in zijn fabriek in Niederkrüchten gemaakt. Eigen bouwploegen zetten ze op locatie in elkaar. Hoofdaannemer Van Wijnen Noord uit Gorredijk kreeg de opdracht van Stoeterij Bommelsteyn, die nu nog in Joure is gevestigd. Drie binnenbakken in de 150 meter lange en 50 meter brede hal krijgen wedstrijdafmetingen. Ook komen er twintig paardenboxen van 5 bij 4 meter, een restaurant en kantoorruimtes. Dorenbos Architecten uit Gytsjerk maakte het ontwerp voor de10 meter hoge manege, waarin sportpaarden en dekhengsten onderdak krijgen. Jan Wesselink uit Drachten rekende de constructie door.

27-11-2015

Start bouw woning Feanwâlden

De fundering ligt van deze nieuwbouw woning aan de Bosk in Feanwalden, de woning wordt gebouwd door Bouwservice Koning uit Twijzelerheide.

De fundering ligt van deze nieuwbouw woning aan de Bosk in Feanwalden, de woning wordt gebouwd door Bouwservice Koning uit Twijzelerheide.

Zie ook Voorbereidingen nieuwbouw woning ‘de Bosk’

23-11-2015

Herinrichting Hoofdkantoor Wetterskip krijgt vorm

De renovatie van het hoofdkantoor van het Wetterskip Fryslân is in volle gang. Het interieur van de kantoorzones wordt gekenmerkt door een organisatieprincipe dat proces- en projectgericht werken ondersteund.

De renovatie van het hoofdkantoor van het Wetterskip Fryslân is in volle gang. Het interieur van de kantoorzones wordt gekenmerkt door een organisatieprincipe dat proces- en projectgericht werken ondersteund.
In de vrije plattegronden zijn de flexibele werkplekken langs de gevels gesitueerd, waarbij open en transparante gesloten werkplekken elkaar afwisselen. De gemeenschappelijke ruimtes, met daarin functies als vergaderruimtes, pantry en repro, zijn als vrijstaande houten eilanden met afgeronde hoeken vormgegeven. Deze zijn centraal in de kantoorzone gepositioneerd om zo ontmoeting en interactie tussen werknemers te stimuleren.

12-11-2015

Feest van bekleding

Het centrum van Garyp wordt steeds meer een knooppunt in het dorp.

Leeuwarder Courant 12 november 2015
Door Peter Karstkarel

Het centrum van Garyp wordt steeds meer een knooppunt in het dorp. Bij de gereformeerde kerk met pastorie, het dorpshuis, de Rabobank en de christelijke basisschool is onlangs een flink kantoor gebouwd, met daarboven negen appartementen. Zijn de bouwwerken bij dit knooppunt tot nog toe heel ingetogen, zelfs wat saai, het nieuwe bouwwerk wil er met de blokkerige structuur en de kleurige uitdossing beslist wel zijn.

In dit dorpscentrum herinnert de geldautomaat bij een bescheiden gebouw nog aan de tijd dat hier de Rabobank was gevestigd. Sinds 2002 biedt het onderdak aan Bureau Benedictus. Het bedrijf groeide dusdanig dat het in afwachting van nieuwe plannen enkele kantoorcontainers tegen het gebouwtje heeft laten zetten. Dat was geen gezicht.
Omdat een plan met echte uitbreidingen geen genade kon vinden, is het echtpaar Benedictus op zoek gegaan naar andere oplossingen.

Die vonden ze uiteindelijk vlakbij huis, bij de stelpboerderij aan de overkant van de Greate Buorren. Deze eenvoudige stelpboerderij mocht worden gesloopt. De opdrachtgevers dachten voor deze mooie plek in het midden van het dorp niet alleen aan zichzelf, maar namen ook negen appartementen mee voor mensen die nu of in de toekomst zorg behoeven. Dorenbos Architecten uit Gytsjerk kreeg daartoe de opdracht.

Het is een gebouw geworden van rechthoekige volumes, nogal streng en hoekig in de omgeving van milde eenvoud. Deze volumes zijn twee en drie lagen hoog. Het hoge gedeelte zit aan de zuidwestzijde, waar zich de meeste appartementen bevinden. Aan de achterzijde loopt een deel van het hoge gedeelte over het lage door. Bovendien kragen de verdiepingen over de begane grond waardoor, ondanks de strenge vormen, toch een aangename sculptuur is ontstaan. Het heftigst zien we dit bij de zuidwesthoek, waar de overkraging tevens als zonneluifel dient voor de glazen pui van het kantoor beneden.

De begane grond is verder vrij gesloten en opgetrokken met middengrijze baksteen. Die is niet gemetseld, maar verlijmd, met nauwelijks zichtbare voegen. Het is een mooie, neutrale basis voor het feest van de bekleding van de verdiepingen met leien. Niet de grijze leien die we op kerkdaken vinden, maar polychrome. Ze vertonen een levendige afwisseling van tonen grijs, beige, oker, oranje, bruin en hier en daar zelfs met een groenige glans. Herfstkleuren, zo wordt beweerd. En uit deze kleurige leiwanden zijn vensters, deurpuien gespaard en verdiept geplaatst in aluminium lijsten, heel verzorgd qua detaillering. De appartementen kregen bovendien fraai verzorgde balkons, met glazen borstweringen. Het mag een vreemde eend zijn in de Garypster bijt, het is wel een siereend.

9-11-2015

Stoeterij Haskerhorne

In Haskerhorne wordt door van Wijnen gewerkt aan het stellen van de eerste gelamineerde spanten voor een stoeterij.

In Haskerhorne wordt door van Wijnen gewerkt aan het stellen van de eerste gelamineerde spanten voor een stoeterij. Eind december zal de gehele vrije draagconstructie gereed zijn.
De stoeterij behoort bij de reeds gerenoveerde boerderij.

3-11-2015

Monument Mûnein

Daklandschap bij verbouw van rijksmonument in Mûnein.

Daklandschap bij verbouw van rijksmonument in Mûnein.

Zie ook ‘Uitbreiding monumentaal wâldhuske Mûnein’

13-10-2015

Duurzaam bouwen in Leeuwarden

Dorenbos Architekten is betrokken bij verschillende projecten in de nieuwbouwwijk Wiarda ten zuiden van Leeuwarden.

Dorenbos Architekten is betrokken bij verschillende projecten in de nieuwbouwwijk Wiarda ten zuiden van Leeuwarden. Deze particuliere woning kent een eenduidige verschijningsvorm waarbij materiaal en detail ondersteunend en duurzaam zijn. Een goed isolerende schil en een uitgekiend spel met de stand van de zon maken het duurzame geheel compleet waarbij het energieverbruik minimaal zal zijn. De eerste duurzaamheid volgt uit het ontwerp en de gebruiker, de gekozen installaties anticiperen hierop.

8-10-2015

Oplevering herbestemming schuur boerderij Vrouwbuurstermolen

In het voormalige koehuis is een kantoorruimte gerealiseerd.

In het voormalige koehuis is een kantoorruimte gerealiseerd. De stalen spanten zijn in een herkenbaar ritme in het zicht geplaatst, een referentie naar het altijd aanwezige bintwerk van een boerderij.

Zie ook Herbestemming schuur boerderij

24-09-2015

Renovatie Hoofdkantoor Wetterskip Fryslân

De renovatie van het Hoofdkantoor van het Wetterskip Fryslân is van start gegaan.

De renovatie van het Hoofdkantoor van het Wetterskip Fryslân is van start gegaan. Na de renovatie gaat het gebouw zo slim met energie om dat er per saldo geen energiekosten zullen zijn. Het nieuwe interieurontwerp faciliteert de specifieke werkprocessen van het Wetterskip en maakt het mogelijk dat er meer medewerkers in het hoofdkantoor gehuisvest kunnen worden. Bij het ontwerp van de werkomgeving heeft de gebruiker centraal gestaan. Er is een gezonde en inspirerende omgeving ontstaan die interactie, ontmoeting en een goede samenwerking tussen werknemers stimuleert. Het interieur wordt gekenmerkt door het gebruik van wit- en grijstinten en de toepassing van hout als warme tegenhanger.

23-09-2015

Uitbreiding monumentaal waldhûske

Een monumentaal waldhûske bij Mûnein wordt uitgebreid met drie houten volumes.

Een monumentaal waldhûske bij Mûnein wordt uitgebreid met drie houten volumes. De contouren van de volumes worden nu zichtbaar. De staalconstructie staat en de binnenmuren van keramisch blokken krijgen vorm. Met deze wijze van bouwen kunnen straks de prefab houtskeletbouw elementen snel geplaatst worden en is de nieuwbouw wind- en waterdicht.

Zie ook ‘Uitbreiding monumentaal wâldhuske Mûnein’

18-09-2015

Inspirerend interieur woning Bartlehiem

Deze woning aan de Dokkumer Een te Bartlehiem krijgt steeds meer vorm. De opdrachtgever bouwt het interieur van de woning geheel zelf, naar een deels eigen ontwerp.

Deze woning aan de Dokkumer Ee te Bartlehiem krijgt steeds meer vorm. De opdrachtgever bouwt het interieur van de woning geheel zelf, naar een deels eigen ontwerp. De keuken is samen met de trap geïntegreerd in een stalen frame in het hart van de woning. Opvallend is de unieke afzuigkap die is weggewerkt in een oude stoompijp van een boot. De ruwe materialen als de kanaalplaatvloer, de staalconstructie en de houten gevelelementen geven de woning een eigen karakter. Een weerspiegeling van de opdrachtgever.

Zie ook ‘Nieuwbouw woning en atelier Bartlehiem’

8-09-2015

Start bouw Stoeterij Haskerhorne

We realiseren dit project in bouwteam met Van Wijnen.

We realiseren dit project in bouwteam met Van Wijnen.

3-09-2015

Nieuwbouw MFA Garyp

De bouw van de multifunctionele accommodatie in Garyp, bestaande uit het kantoor van bureau Benedictus en 9 zorgappartementen, is bijna gereed.

De bouw van de multifunctionele accommodatie in Garyp, bestaande uit het kantoor van bureau Benedictus en 9 zorgappartementen, is bijna gereed. Momenteel vinden de laatste werkzaamheden aan het interieur plaats. Het volume bestaat uit een eenduidige grijze plint met daarop een volume dat bekleed is met herfstkleurige leien. Het volume is eigenzinnig in materialisering, maar zoekt door middel van uitkragingen en hoogteverschillen zorgvuldig aansluiting bij de omringende bebouwing in het centrum van Garyp.

31-08-2015

Voorbereidingen nieuwbouw woning ‘de Bosk’

Momenteel wordt gewerkt aan de uitwerking van een woning in de uitbreidingswijk ‘de Bosk’ te Feanwalden.

Momenteel wordt gewerkt aan de uitwerking van een woning in de uitbreidingswijk ‘de Bosk’ te Feanwalden.
De woning is als een maatpak voor de opdrachtgevers ontworpen. Het presenteert zich als een streng donker blok, waarbij de warme uitstraling wordt gezocht in de uitsnijdingen van het volume, welke in hout worden uitgevoerd. Aan de achterzijde opent de woning zich naar het landschap doormiddel van grote puien.
Verwacht wordt dat over enkele weken wordt begonnen met de bouw.

24-08-2015

Markante woning bij entree Drachten

De noordzijde van de rotonde aan de Folgeren kenmerkte zich jarenlang door leegte. Sinds kort heeft deze markante woning hier verandering in gebracht.

De noordzijde van de rotonde aan de Folgeren kenmerkte zich jarenlang door leegte. Sinds kort heeft deze markante woning hier verandering in gebracht.
Het huis oriënteert zich met het hoofdgebouw aan de Folgeren. Met het lagere, in hout uitgevoerde bijgebouw, zoekt de woning aansluiting bij de Folgeralaan.
Deze tweezijdige oriëntatie wordt benadrukt door een ongelijke goothoogte waardoor de woning zich overhoeks uitdrukt.
Er is gekozen voor een archetypisch hoofdvolume met een eenduidige eigentijdse detaillering waarmee deze woning naadloos aansluit in het lint van de Folgeren.

10-07-2015

Winnaar Ruimtelijke kwaliteitsprijs Bussum 2015

De door ons ontworpen nieuwbouw woning aan Groot Hertoginnelaan 28 te Bussum heeft de Ruimtelijke kwaliteitsprijs 2015 gewonnen.

De door ons ontworpen nieuwbouw woning aan Groot Hertoginnelaan 28 te Bussum heeft de Ruimtelijke kwaliteitsprijs 2015 gewonnen.
De jury heeft bewondering voor de keuze voor een stoer gebouw met industrieel karakter en voor de goede moderne uitwerking en detaillering daarvan. Er is een goed evenwicht gevonden tussen het inpassen in de omgeving en het maken van een bijzonder gebouw. Hoewel dit pand niet zichtbaar is vanaf de openbare weg is het toch belangrijk dat op degelijke locaties kwalitatief goede gebouwen ontstaan. Het gebouw staat goed op de kavel en is mooi alzijdig uitgewerkt.

1-07-2015

Keuzevrijheid voor bewoners in Wiarda

In opdracht van Bouwbedrijf Lont hebben we een ontwerp gemaakt voor een rijtje van 7 woningen in de uitbreidingswijk Wiarda, ten zuiden van Leeuwarden.

In opdracht van Bouwbedrijf Lont hebben we een ontwerp gemaakt voor een rijtje van 7 woningen in de uitbreidingswijk Wiarda, ten zuiden van Leeuwarden. Bijzonder aan dit ontwerp is de keuzevrijheid die de bewoner heeft bij aankoop van de woning. Naast een aantal verschillende raamindelingen kunnen de bewoners zelf een mix kiezen voor het metselwerk en het voegwerk. Hiermee krijgt iedere woning een eigen karakter en ontstaat er een divers gevelbeeld binnen het blok. Een verspringende gevellijn en de verschijning van een enkele kopgevel tussen de langs gevels versterkt de diversiteit. De doorgaande plint en lijst, en de accentuering van de voordeuren en het daarboven gelegen raam, waarborgt een eenheid binnen het blok. De woningen zijn momenteel in verkoop.

29-06-2015

Verdubbeld woonhuis in het buitengebied opgeleverd

Onze opdrachtgevers vielen voor dit fraaie plekje in het buitengebied van Readtsjerk. De voormalige woning voorzag niet in de gewenste vierkante meters woonruimte. We hebben er voor gekozen een ‘tweede huis’ achter de woning te plaatsen.

Onze opdrachtgevers vielen voor dit fraaie plekje in het buitengebied van Readtsjerk. De voormalige woning voorzag niet in de gewenste vierkante meters woonruimte. We hebben er voor gekozen een ‘tweede huis’ achter de woning te plaatsen. Het is een kopie van het volume van de bestaande woning enkel met een houten beschieting. Door zijn minimale detaillering ontdaan van elke referentie aan het meer klassieke voorhuis. Een voormalige aanbouw is ter plaatse van de voordeur zichtbaar gemaakt in de gevel door een afwerking van stucwerk. Het met bomen omzoomde erf is uitgedund waardoor een optimale beleving van het verstrekkende landschap mogelijk is.

22-06-2015

Uitbreiding Monumentaal Waldhuske

Aan de rand van Munein staat nog een monumentaal waldhuske. Een uitbreiding met 3 zwart houten volumes voorziet in de woonwensen van onze opdrachtgever en vindt zijn oorsprong in historische groei van het agrarische programma zoals dit zo kenmerkend is voor De Walden.

Aan de rand van Munein staat nog een monumentaal waldhuske. Een uitbreiding met 3 zwart houten volumes voorziet in de woonwensen van onze opdrachtgever en vindt zijn oorsprong in historische groei van het agrarische programma zoals dit zo kenmerkend is voor De Walden.

Zie ook ‘Uitbreiding monumentaal wâldhuske Mûnein’

20-06-2015

Nieuwbouw duurzame graanschuur

Een standaard loods van damwandprofi elen naast een oude Oldambtster boerderij vindt Harm Engel Mellema uit Nieuw Scheemda niet mooi. Daarom liet hij de berging voor graan en stro bekleden met FSC-hardhout.

Nieuwe Oogst – 20 juni 2015
Door Han Reindsen

Graanschuur bekleed met FSC-hout

Een standaard loods van damwandprofi elen naast een oude Oldambtster boerderij vindt Harm Engel Mellema uit Nieuw Scheemda niet mooi. Daarom liet hij de berging voor graan en stro bekleden met FSC-hardhout.

De Oldambtster boerderij van de maatschap H.E. Mellema in Noordoost-Groningen dateert uit 1872. Een mooie tuin en oprijlaan zorgen voor een fraaie omlijsting. Niets meer aan veranderen, zou je denken.

‘De graanopslag in het oude hoofdgebouw is aan het verzakken. Dat komt omdat het areaal graan in de loop der jaren is toegenomen en daar is de constructie niet op berekend. Daar komt bij dat de stroberging aan de kleine kant is’, zegt Mellema, die een bedrijf heeft van 210 hectare met vooral wintertarwe.

De akkerbouwer besloot een oude schuur met asbest golfplaten voor machineopslag te slopen en er een nieuwe loods van 35 bij 60 meter te bouwen voor de opslag van graan en stro. Zijn voorkeur ging uit naar een houten gebouw. Via internet kwam hij terecht bij Dorenbos Architekten in Gytsjerk.

Het architectenbureau kwam met het idee om een loods van damwandprofielen te bekleden met hout. Gekozen is voor Fraké, een relatief lichte en duurzame harthoutsoort uit West-Afrika.

‘Tussen de spantvakken hebben we afwisselend smalle en brede planken gebruikt. Om geen spijkerlijnen te krijgen en hout te besparen, zijn ze in wildverband gemonteerd. Op de schuifdeuren zitten de planken horizontaal. In de voorgevel zitten de smalle en brede planken volgens een bepaald patroon.’

In de voorgevel zit een raam, een idee van de architect om het vlak te onderbreken. Om de druk van het losgestorte graan te kunnen weerstaan, is gekozen voor drukvast pantserglas. ‘Buren kunnen nu zien of er graan in de schuur zit.’

Toen het ontwerp klaar was, hoorde Mellema dat een boer afhaakte voor het project ‘Boerderijen aan de Waddenkust’ van het Waddenfonds. Dit fonds streeft naar instandhouding en herstel van cultuurhistorisch karakteristieke boerderijen en boerenerven langs de waddenkust.

‘Met het geld uit het Waddenfonds kun je een deel van de meerkosten vergoed krijgen. Het geld is ook bedoeld voor landschappelijk inpassing en onderhoud aan het bestaande erf. Je moet van het erf een totaalplaatje maken’, vertelt Mellema.

‘Boerderijen aan de Waddenkust’ is een project van LTO Noord. Mellema kreeg daardoor naast Dorenbos Architekten te maken met Rombou. Het bouw- en architectenbureau van de landbouworganisatie zorgde voor de bouwbegeleiding.

VERGRIJZEN
Half november vorig jaar begon het grondwerk. Toen de loods dit voorjaar wind- en waterdicht was, had de aannemer nog twee maanden nodig voor de houten bekleding. ‘Het hout vraagt geen onderhoud en gaat langzaam vergrijzen. Om die reden heeft de architect gekozen voor matgrijze dakplaten’, vertelt Mellema.

De voorkant biedt ruimte aan 2.000 ton graan. In het achterste gedeelte is ruimte voor de opslag van ruim 300 ton stro. In het midden komen het ontvangstgedeelte, een silo voor nat graan en een droger.

‘De investering in een nieuwe drooginstallatie schuiven we door naar volgend jaar. Waarschijnlijk wordt het een propaangasdroger. Met een propaangasbrander kun je modulerend drogen en beter inspelen op de buitentemperatuur.’ Ledverlichting zorgt voor minder energieverbruik.

In de nieuwbouw kan Mellema partijen graan niet gescheiden opslaan. ‘In de toekomst zou ik scheidingswanden kunnen plaatsen. In een deel van de stroberging zijn graansilo’s te plaatsen. Om die reden zijn er twee schuifdeuren met een breedte van 10 meter.’

Mellema (53) geeft toe dat het een dure schuur is geworden. ‘Er is een opvolger. De Oldambtster boerderij van de maatschap H.E. Mellema dateert uit 1872. Daar doe je het ook voor.’

28-05-2015

Renovatie karakteristieke boerderij

Onlangs is de renovatie van deze karakteristieke boerderij in Makkinga afgerond.

Onlangs is de renovatie van deze karakteristieke boerderij in Makkinga afgerond. Met zorg en vakkundigheid zijn veel ambachtelijke details teruggebracht.

14-04-2015

Markante woning en het verhaal

Het huis van Alex Visser en Clementine van den Hoek is een compromis tussen wonen in een klassiek pand in de binnenstad en ‘een hutje op de hei’. Het is een echt leefhuis waar de vele ramen zorgen voor een bijzondere lichtinval en een magnifieke blik op maan en sterren.

Friesland Post – april 2015
Door Amanda de Vries

Maatpak met hemels uitzicht

Het huis van Alex Visser en Clementine van den Hoek is een compromis tussen wonen in een klassiek pand in de binnenstad en ‘een hutje op de hei’. Het is een echt leefhuis waar de vele ramen zorgen voor een bijzondere lichtinval en een magnifieke blik op maan en sterren.

Zo’n negen kilometer vanaf Leeuwarden ligt Tytsjerk, een kleine 1600 inwoners tellend dorp dat met dichtbij het Bos van Ypey (Vijversburg) en recreatiegebied De Groene Ster, volop ontspanningsmogelijkheden biedt. De plaats zelf ademt ook rust uit. Knusse huisjes aan de rand van het dorp – de bejaardenwoningen van de Stichting Op Toutenburg – zijn een aangename binnenkomer. Iets verderop ligt de Woelwijk, waar laagbouw, water en bomen zorgen voor het echte ‘buitenleven’ gevoel. Eén huis springt er hier onmiddellijk uit. Met haar vele ramen, donkere steen en brandweerrode accenten is de woning van de familie Visser met recht markant te noemen.

Eigenzinnig en precies
‘Je ziet het,’ zegt Clementine, ‘hier in de woonkeuken leven we voornamelijk. De tafel is nooit leeg, er liggen altijd wel kranten en tijdschriften en onze honden Katootje en Jente scharrelen gezellig om ons heen.’ ‘En ik ben gek op koken,’ reageert Alex. ‘Dus het aanrecht is mijn domein. Regelmatig zoek ik ‘slachtoffers’ om mijn kunsten op uit te testen.’ Sinds augustus 2009 woont het echtpaar in de woning, die volledig nieuw gebouwd is. Alleen de fundering van de oude woning bleef staan. Op de kavel stond eerst een jaren ’50 woning die qua energie zo lek was als een mandje en teveel verbouwd moest worden om aan de eisen van Alex en Clementine te voldoen. Alex: ‘We kwamen uit een huis uit Gytsjerk en zochten óf een modern huis ergens buiten, óf een klassiek huis in de binnenstad.’ ‘En ik wilde heel graag een hutje op de hei,’ lacht Clementine, ‘maar dit huis is een mooi compromis. Tytsjerk ligt tegen de stad aan en toch hebben we hier volop bossen en natuurlijk park Vijversburg. En een wat oudere wijk heeft als voordeel dat de tuin al helemaal volwassen is. Er staan hier een paar walnotenbomen van al minstens 40 jaar oud. Kom daar in een nieuwbouwwijk maar eens om. Toen we wisten dat we op deze plek ons droomhuis wilden bouwen, hebben we samen met architect Anne Dorenbos uit Gytsjerk plannen gemaakt. We kennen hem en zijn stijl van ontwerpen spreekt ons erg aan. Hij is eigenzinnig en precies, net als wij. De samenwerking met hem ging heel goed. Hij ontwierp het huis zo dat we altijd naar de lucht kunnen kijken. Dat was een grote wens van ons. En niet alleen overdag, maar ook ’s avonds is het uitzicht prachtig. Maan en sterren stralen ons tegemoet.’

Fascinerend schilderij
De woning werd zoveel mogelijk open, effectief en energieneutraal ontworpen. Dit betekent onder andere in het dak verzonken zonnecollectoren, een eigen warmteterugwinsysteem en een pomp die de woning van energie voorziet. ‘De bouw duurde ongeveer een jaar,’ vertelt Alex. ‘En we hadden een geweldig contact met bouwbedrijf Hendriks en Wijnsma uit Burgum. Als ze twijfelden over een bepaalde aanpak dan belden ze en spraken we een en ander door. Zodoende ging er eigenlijk nooit wat mis. Naast het vele glas wilden we daarentegen zo min mogelijk deuren in het huis. Op die manier zie je vanuit de keuken in één oogopslag waar wij van houden: kunst. Met name onze hal hangt er vol mee en we genieten er zo van.’ ‘Eigenlijk is die ruimte onze eigen galerie,’ gaat Clementine verder. ‘Zo zijn deze gele stoeltjes van Pastoe echte blikvangers. Ze zijn al 30 jaar oud maar nog helemaal bij de tijd. En deze lamp van Ingo Maurer met haar kitscherige vleugeltjes is eigenlijk heel lelijk. Maar door die vleugeltjes is ze toch weer mooi. Dat is het bijzondere aan kunst.’ Aan het einde van de hal hangt een schilderij dat zeer fascinerend is. Een donker getinte vrouw in een blauwe sarong met daarop geborduurde vlinders kijkt een beetje melancholisch de wereld in. ‘Het is ‘het Blokker meisje’ van Dinie Boogaart,’ verduidelijkt Alex. ‘Nee, dat zeg ik niet helemaal juist. Officieel heet het schilderij ‘het Vlindermeisje’’. Clementine: ‘De kunstenares werd geïnspireerd door een meisje dat ze bij Blokker zag en dat haar intrigeerde.’

Ultieme ontspanning
De ruime hal en galerij leiden ondermeer naar de werkkamer van Alex – die zelfstandig planoloog en stedenbouwkundige is – en naar het kantoor van Clementine, die een eigen bureau in scholing, training en advies voor het onderwijs heeft. ‘Het is heerlijk om vanuit huis te werken,’ zegt ze. ‘Nooit meer in de file staan, en je eigen tijd zoveel mogelijk indelen.’ Naast de ruime echtelijke slaapkamer is een modern ingerichte badkamer te vinden. ‘Vanuit het bad heb ik – net als in de woonkeuken – ook een mooi uitzicht op de lucht,’ vertelt Clementine. ‘Dat is zo mooi, daar kan ik soms ontroerd door raken.’ Last but not least laat Alex de woonkamer zien, waar de rode uitbouw aan de buitenkant wel iets van een laatje wegheeft. ‘Naast kunst houden we ook erg van lezen, vandaar de grote boekenkast. Liggend hier op de bank met een goed boek is de ultieme ontspanning. En ook hier hebben we ‘kunstgrapjes’ verwerkt in het interieur. Zo zijn er onder aan de voet van deze ‘Broken heart’ lamp – eveneens van Ingo Maurer – een paar kleine plastic krokodillen bevestigd.’ Lachend: ‘Ja, het is hier soms net ‘Tussen Kunst en Kitsch.’’ Op woongebied hebben Alex en Clementine niets meer te wensen. ‘Het huis voldoet zo aan onze manier van leven, dat het iedere dag weer vanzelfsprekend en gewoon voor ons voelt,’ besluit Clementine. ‘En toch ook weer niet: nog elke dag vinden we het een fijne en bijzondere woning, waar we graag verblijven.’ ‘Het is een maatpak’, aldus Alex. ‘Een maatpak dat met zijn aardwarmte, primaire kleuren Woonkamer met boekenkast. en de juiste lichtinval, als gegoten zit.’

zie ook ‘Herbouw woning Tytsjerk’

8-04-2015

Herbestemming schuur boerderij

De wens van onze opdrachtgever was om een kantoorruimte te realiseren in de schuur van een boerderij. Het nieuwe programma hebben we gesitueerd in het voormalige 'koehuis'.

De wens van onze opdrachtgever was om een kantoorruimte te realiseren in de schuur van een boerderij. Het nieuwe programma hebben we gesitueerd in het voormalige ‘koehuis’. Het volume presenteert zich als een huisje langs de lage zijde van de schuur. Er is gekozen voor een natuurlijke en herkenbare materialisering. De stalen spanten zijn in een herkenbaar ritme in het zicht geplaatst, een referentie naar het altijd aanwezige bintwerk van een boerderij. De wanden en plafonds van het volume worden bekleed met een houten plaatmateriaal, wat een natuurlijk en warm contrast vormt met de stalen spanten. Een 10 meter lange houten pui voorziet in de daglichttoetreding en geeft een prachtig zicht over het landschap.

De bouwwerkzaamheden gaan binnenkort van start.

Zie ook Oplevering herbestemming schuur boerderij Vrouwbuurstermolen

4-04-2015

Trio stoere houten blokken

Daar staan ze bijeen, op het uiterste puntje van de wijk Blitsaerd in Leeuwarden. Drie huizen met hout bekleed. Duidelijk familie van elkaar.

Friesch Dagblad 4 april 2015
Door Ria Kraa

Daar staan ze bijeen, op het uiterste puntje van de wijk Blitsaerd in Leeuwarden. Drie huizen met hout bekleed. Duidelijk familie van elkaar.

In een wijk die wat beeldkwaliteit betreft lang niet zo goed uit de verf gekomen is als ooit de bedoeling was, is niettemin best wat moois te vinden. Een trio huizen aan de noordwestkant bijvoorbeeld. Aan het einde van de doodlopende Jacob van Wieringenstrjitte heeft Dorenbos Architekten bna uit Gytsjerk achtereenvolgens drie woningen ontworpen. Ze bestaan alle drie uit rechte lijnen; het bestemmingsplan schreef voor dit deel van het nieuwbouwplan strakke doosvormen voor met platte daken.

Het eerste huis dat Dorenbos tekende, staat er sinds 2008. Het ziet eruit als een samensmelting van blokken van verschillende hoogtes, met een bekleding van hout en – als enige van de drie woningen – baksteen. ,,De reden dêrfoar is simpel: dit hûs stiet foar it grutste part op it lân en foar in stikje boppe it wetter”, vertelt architect Anne Dorenbos. Dat wilde hij vertalen in de vorm. Je moet kunnen zien ,,dat it út it wetter omheech krûpt oer it lân”. Vandaar dat het hout van een brede vlonder als het ware overgaat in het hout van de naar het water gerichte westgevel. En die houtgevels strekken zich op de eerste en tweede verdieping helemaal rondom het huis uit, terwijl de benedenverdieping aan de ‘landzijde’ – de halve zuidgevel en de hele oost- en noordkant – een solide verankering laat zien in de aarde door middel van een brede onderrand van donkerbruine baksteen.

Aan de straatzijde schiet die brede stenen onderrand op één plaats in een smalle strook helemaal door tot boven aan de tweede verdieping – die alleen de noordoostkant van het pand beslaat; de zuidwestkant is dakterras. Omhoog kruipen doet het huis zo ook haast letterlijk: de woning is lager aan de waterzijde en op zijn hoogst aan de straatzijde.

Het ‘omhoogkomen’ vanuit het water naar het land is ook binnen te ervaren, door een kleine verspringing in hoogte op elke verdieping. ,,De flier is oan de wetterkant sa’n 60 sintimeter leger as oan de strjitkant.” Dat splitlevelprincipe is op de verdieping ook doorgevoerd. ,,Dat makket it ynterieur altyd wol spannend; der is hieltyd in wikseling yn plafonds en dat soarget foar ferskillende sfearen.” Hij doet het overigens niet zo vaak, dat splitlevelbouwen; ,,soks moat wol passe by de opdrachtjouwer en by de lokaasje.”

Waterwoningen
Dat Dorenbos ook de tweede en derde woning ontwierp, is een gelukkig toeval; de kavels worden verkocht aan particulieren, en blijkbaar waren de volgende kopers ingenomen met wat ze bij op de buurkavel zagen staan.

Deze beide andere huizen zijn ‘waterwoningen’; ze hebben geen tuin maar lijken boven het water te zweven. Ze lijken niet of nauwelijks verbonden met de wal en de betonnen bak waarop ze gebouwd zijn, is weggewerkt onder een uítstekende vlonder.

Hoewel deze twee woningen volledig met hout bekleed zijn, lijken ze toch familie van de eerste, omdat bij de afwerking van de gevel in alle drie gevallen verticale delen zijn gebruikt van onbehandeld red cedar. Het is wat Dorenbos betreft zeker voor bescheidener projecten als particuliere woningbouw de mooiste houtsoort. Puur natuur laat, meer dan gekookte of anderszins verduurzaamde houtsoorten, de nuanceverschillen van het hout het meest intact. En het vergrijst prachtig.

Dat hij bij de laatste twee woningen het baksteen zou weglaten, stond direct buiten kijf. Het ‘dna van water’ verdraagt geen steen, vindt Dorenbos. ,,Ik fyn datst op it wetter allinnich mei hout bouwe kinst.” Hout refereert aan botenhuizen en steigers, en het heeft een veel minder zware uitstraling dan baksteen.

Beweeglijkheid
Het lichte karakter wordt nog vergroot doordat de verticaal geplaatste delen bij het eerste huis een breedte hebben die het stoerheid verleent. Huis nummer twee heeft smallere latten van zo’n vijf bij twee centimeter en bij huis nummer drie zijn ze nóg smaller; vier bij vier. Bovendien zit er tussen de latjes een paar millimeter ruimte: dat haalt het massieve uit de blokvorm die beide waterwoningen hebben, en dat geeft als je erlangs loopt een indruk van beweeglijkheid. ,,We seagen dêr dat reid hieltiten hinne en wer gean; dat effekt woenen we eins in bytsje berikke.“

Het huis op het kopse einde van de straat – dat met de smalste latjes – heeft rond de voordeur een grote glazen pui en ook de woon- en eetkamer is helemaal opengewerkt. De verdieping steekt daar wat verder naar voren en dit overstek voorkomt dat het zonlicht al te overdadig naar binnen valt. Tegelijk is zo de ruimte op de vlonder vergroot. Dat was nodig, vond Dorenbos, ,,want dy minsken hawwe fierder gjintún.”Afgezien van die twee grote glaspartijen zijn de vensters smal en hoog, alle in dezelfde maat. Boven op de eerste verdieping is aan de noordoostzijde nog een slaapkamer gebouwd, met een groot dakterras aan de zonkant.

Het huis op de zuidwesthoek van de landtong heeft overstekken noch lamellen, luifels noch dakterrassen. Ook geen plinten, daklijsten of raamkozijnen. Het benadert van het drietal het meest de pure kubusvorm, zij het dat de woning iets hoger is dan breed of lang. De vierkante vensters en de minimale detaillering versterken het blokvormige karakter. Toch is de woning speels, want de bewoners kunnen met schuifluiken de zon of blikken van passanten buitensluiten en zo het aangezicht van hun huis steeds veranderen. Verplaatsen ze de luiken, dan komen rode vlakken tevoorschijn als kleurrijke verrassingen.

gerelateerde projecten:
Nieuwbouw woning Blitsaerd Leeuwarden (1) ›
Nieuwbouw woning Blitsaerd Leeuwarden (2) ›

2-04-2015

’t Hokkien is gastvrij paviljoen geworden

De naam bleef ’t Hokkien, veel te bescheiden voor het fraaie paviljoen voor sport, maatschappij en cultuur.

Leeuwarder Courant 2 april 2015
Door Peter Karstkarel

De naam bleef ’t Hokkien, veel te bescheiden voor het fraaie paviljoen voor sport, maatschappij en cultuur.

De Hoeve in Weststellingwerf heeft zich laten benoemen tot cultureel hoofddorp van Europa in 2018. Het dorpje met ruim vierhonderd inwoners heeft inderdaad ambities en zet collectief de schouders onder de doelen. Zo hebben ze een vrijwel nieuw dorpshuis voor elkaar gekregen. Het kostte meer dan een half miljoen euro.

De Hoeve doet aan korfbal en speelt heel aardig in de overgangsklasse. Aan de Kontermansweg heeft de club zijn speelveld en daar stond een ongeveer veertig jaar oud clubgebouw met kleedkamers en dergelijke, en natuurlijk ook een kantine. Een functioneel bouwwerk met een vrij gesloten deel met de kleedkamers en een naar voren geschoven kantinevleugel met venstergroepen. Een flinke, bruin geschilderde daklijst deed een poging om luifel te zijn. Keurig, maar daar was ook alles mee gezegd.

De kantine werd ook door andere verenigingen gebruikt, zeker nadat het café op de hoek van de Jokweg werd gesloten. De Hoeve zat met een ernstige ruimtebehoefte. De uitbreiding van het clubhuis tot dorpshuis was de oplossing. Drie architecten zijn om een schetsplan gevraagd, Dorenbos Architecten uit Gytsjerk mocht het uitwerken. Met het plaatselijke bouwbedrijf R.M. Slager en Zoon en met hulp van meer dan honderd vrijwilligers heeft De Hoeve het gefikst. Ze zijn er terecht trots op. Het ziet er prachtig en gastvrij uit. De naam bleef ’t Hokkien, veel te bescheiden voor het fraaie paviljoen voor sport, maatschappij en cultuur.

Het sportgedeelte bleef bestaan en kreeg zowel van buiten als intern een overtuigende opkikker met hier en daar details van de clubkleuren: rood en groen. De noordhoek, gericht naar de ijsbaan, is bovendien zo ingericht dat deze als koek- en zopieloket kan worden gebruikt. De kantine is gesloopt en vervangen door een veel langere vleugel, zodat de zaal voor grote gebeurtenissen, zoals theater, kan dienen. Met een vouwwand kan deze in tweeën worden gedeeld. Er kwam een brede bar, ruime keuken, berging en toilettengroepen. De voorzieningen zijn op peil.

Het geheel heeft een aantrekkelijke uitstraling gekregen. Het gebouw is zorgvuldig bekleed met verticale delen red cedarhout. Dit is behandeld voor een gelijkmatige vergrijzing. Het sportblok en dorpshuis zijn onder één dak gebracht, waarbij de gevels van het dorpshuis met doorlopende vensterstroken met glaspaneeldeuren ruim tweeënhalve meter terug liggen. Vanaf de ook al met red cedar beklede dakrand is zo een royale luifel gevormd. Deze kreeg een subtiele afschuining naar de glazen wanden toe. Met de afschuiningen op de hoek en bij het sportblok is een vriendelijke beweging bereikt. Het is alsof het gebouw met gespreide armen de bezoekers welkom heet. Op naar 2018 met dit culturele dorp.

24-03-2015

Opening Nachtopvang Zienn Leeuwarden

Afgelopen zaterdag is de nieuwe Nachtopvang van Zienn in de Wirdumerpoort aan de Oostergoweg officieel geopend.

Afgelopen zaterdag is de nieuwe Nachtopvang van Zienn in de Wirdumerpoort aan de Oostergoweg officieel geopend. De nieuwe locatie biedt onderdak aan 50 mensen. Er zijn aparte afdelingen voor jongeren, mannen en vrouwen. Ook is er aan mensen die moeite hebben om in een groep te verkeren gedacht. Voor hen zijn er bij de ingang van de nachtopvang aparte slaapcabines gerealiseerd.

16-03-2015

Nieuwbouw agrarische schuur

Aan de rand van Ryptsjerk is een markante agrarische schuur gerealiseerd.

Aan de rand van Ryptsjerk is een markante agrarische schuur gerealiseerd. Omdat deze schuur in het open landschap staat is hier gekozen voor onbehandeld larix op een stevige betonplint. Het hout vergrijsd op den duur en voegt zich dan natuurlijk in het landschap.

10-03-2015

Nieuw interieur boerderij Wâlterswald

In Wâlterswald is de verbouw gestart van deze boerderij.

In Wâlterswald is de verbouw gestart van deze boerderij. In de agrarische schuur wordt een nieuw woongedeelte gerealiseerd met behoud van het bestaande karakter.

24-02-2015

Nieuw interieur Megahout & Plaat

Het nieuwe interieur van Megahout & Plaat te Drachten kenmerkt zich door grote transparantie. De glazen deuren worden benadrukt door het houten kader.

Het nieuwe interieur van Megahout & Plaat te Drachten kenmerkt zich door grote transparantie. De glazen deuren worden benadrukt door het houten kader.

19-02-2015

Een slank blok in Blitsaerd

Leeuwarder Courant 19 februari 2015 Door Peter Karstkarel Een paar jaar geleden kon ik verheugd melden dat, ondanks de trage en de nogal saaie ontwikkelingen in de met zoveel ambities opgezette Leeuwarder wijk Blitsaerd, er dan toch een troosttrio was verrezen. Vorig jaar is er een prima woning bij gekomen en er is nog plek […]

Leeuwarder Courant 19 februari 2015
Door Peter Karstkarel

Een paar jaar geleden kon ik verheugd melden dat, ondanks de trage en de nogal saaie ontwikkelingen in de met zoveel ambities opgezette Leeuwarder wijk Blitsaerd, er dan toch een troosttrio was verrezen. Vorig jaar is er een prima woning bij gekomen en er is nog plek om een kwintet te vormen.

De plek is aan het eind van de Jacob van Wieringenstrjitte in het westen van Blitsaerd, waar de woningen omringd worden door het water van de doorgetrokken Bonkefeart. In deze hoek van Blitsaerd gold het architectuurvoorschrift dat de hoofdvorm blokvormig moest zijn. Dat is niet overal gelukt, men heeft nogal eens water bij de wijn gedaan.

De drie woningen, twee met houten huiden en een derde met een jas van grote keramische leien, voldeden wel. De keramische is ontworpen door architect Heijdeman uit Leeuwarden, de twee houten door Dorenbos architecten uit Gytsjerk. De nieuwe woning, met een houten uitstraling is eveneens van Dorenbos en deze voldoet het best aan de blokvorm. Het is net geen kubus: het is hoger dan het breed en diep is.

De houten woning met een bekleding van onbehandeld red cedar lijkt, met brede steigers rondom, op te rijzen uit het water. Met de slanke hoogte is het massieve van een blok vermeden. Het is eerder torenvormig en in een vrij absolute vorm. Er is bij het dak zelfs geen lijst of trim aangebracht. Daarop staan, onzichtbaar, zonnepanelen. Door andere maatregelen heeft het huis een laag energiegebruik.

Er lijkt geen zonwering te zijn. Gewoonlijk krijgen dit soort woningen (lamellen) luifels of springen de glasvlakken terug. Hier blijkt de zonwering mee te doen aan een verrassend spel. Aan de buitenkant zijn luiken aangebracht die voor de glazen openingen kunnen worden geschoven. Aan de zuiden westzijde kunnen twee, aan de andere zijden één lattenluik worden verschoven. Bij het schuiven komen felrode houten panelen tevoorschijn.

Het rood keert op de verdieping terug, in de voering van een loggia op de noordwestelijke hoek. Met de grote en kleine vierkante vensters die willekeurig in de wanden lijken te zijn geplaatst, vormen de rode schotten een aangenaam ritme in de verder zo leerstellige hoofdvorm.

De grote vensters zijn overigens niet toevallig geplaatst: twee verlichten de salon op de verdieping. De derde op de tweede verdieping doet dat voor een werkkamer.

Een strenge woning met pittige effecten, zonder gefrunnik. Aan het ruime parkeerplein staat de brievenbus, een verkleinde houten echo van het
huis. Enkele venstertjes en paneeltjes zouden dit grappige beeld voltooien.

zie ook Nieuwbouw waterwoning Blitsaerd

18-02-2015

Schuur bij entree Gytsjerk

Na een rit langs de bomenlanen in het landschap verschijnt sinds kort deze schuur bij de entree van het dorp Gytsjerk.

Na een rit langs de bomenlanen in het landschap verschijnt sinds kort deze schuur bij de entree van het dorp Gytsjerk.

De voormalige schakeling van kleinere schuren is vervangen door een riante in hout uitgevoerde schuur. Er is een knik aangebracht in het dakvlak, die zorgt voor een goede schaalverhouding in zowel de gevel als de aansluiting bij de woning, het erf en het landschap. Naast een praktische functie is in de schuur ook een veranda opgenomen waar de bewoners kunnen genieten van het vrije uitzicht.

16-02-2015

Uitbreiding woning aan de Van Sminiaweg in Aldtsjerk

In Aldtsjerk is onlangs het ontwerp voor de uitbreiding van een bestaand woonhuis afgerond.

In Aldtsjerk is onlangs het ontwerp voor de uitbreiding van een bestaand woonhuis afgerond.

Het karakteristieke woonhuis is met twee meter verlengd, waarbij de originele detaillering is behouden. Op de begane grond zijn de functionele ruimtes als toilet, bijkeuken en schuur ondergebracht in een 1-laagse uitbreiding aan de achterzijde. Hier is bewust gekozen voor een eigentijdse vorm, materialisering en detaillering die goed samen gaat met het karakteristieke woonhuis.

10-02-2015

Verbouw Sumar

Aan de Harstewei 8 in Sumar is de verbouw van deze woning gereed.

Aan de Harstewei 8 in Sumar is de verbouw van deze woning gereed.

6-02-2015

Nieuwbouw graanschuur

In Nieuw Scheemda vordert de bouw van deze graanschuur.

In Nieuw Scheemda vordert de bouw van deze graanschuur.

3-02-2015

Ontwikkeling werkplaats-woning te Bartlehiem

Realisatie nieuwbouw scheepstimmerwerkplaats en woning aan de Dokkumer Ee in Bartlehiem.

Realisatie nieuwbouw scheepstimmerwerkplaats en woning aan de Dokkumer Ee in Bartlehiem.

Zie ook ‘Nieuwbouw woning en atelier Bartlehiem’

19-01-2015

Erkend leerbedrijf restauratie

In december is Dorenbos Architekten door Fundeon erkend als leerbedrijf voor de opleiding restauratie. Wij bieden daarmee leerlingen die een opleiding tot middenkaderfunctionaris restauratie volgen de mogelijkheid om het vak in de praktijk te leren.

In december is Dorenbos Architekten door Fundeon erkend als leerbedrijf voor de opleiding restauratie. Wij bieden daarmee leerlingen die een opleiding tot middenkaderfunctionaris restauratie volgen de mogelijkheid om het vak in de praktijk te leren. Herbestemmen, restaureren en monumentenzorg vormen een groot deel van onze werkzaamheden en wij hechten veel waarde aan het behoud van cultureel erfgoed. Herbestemmen geeft niet alleen het gebouw een nieuwe kans, maar geeft het gebouw ook een nieuwe betekenis voor haar omgeving.

6-01-2015

Herbestemming bedrijfspand Ampèrestraat Leeuwarden

In Leeuwarden is de bouw van dit bedrijfspand bijna gereed. Het betreft herbestemming van een bestaand gebouw aan de Ampèrestraat, de toekomstige nieuwe ontsluiting aan de westzijde van Leeuwarden.

In Leeuwarden is de bouw van dit bedrijfspand bijna gereed. Het betreft herbestemming van een bestaand gebouw aan de Ampèrestraat, de toekomstige nieuwe ontsluiting aan de westzijde van Leeuwarden. Het betreft in totaal 4500m² aan kantoor en bedrijfsruimte in opdracht van DSS Vastgoed te Leeuwarden. Het herbestemmen van bestaande gebouwen sluit passend aan bij onze visie op duurzaamheid, een gebouw moet kunnen anticiperen op niet voorzien gebruik en onbekende behoeften zodat het generaties kan overleven.

Alle aanpassingen zijn vervaardigd van duurzame materialen passend bij de uitstraling van de gebruiker. In samenwerking met de gemeente Leeuwarden en de installateur is er aan een duurzaam binnenklimaat gewerkt met een minimum aan energieverbruik en daar waar mogelijk met behoud van bestaande installatievoorzieningen.

2-12-2014

Restauratie monumentale boerderij

Aan de rand van Makkinga zijn we het monumentale voorhuis van een boerderij aan het restaureren. Een nieuwe impuls draagt zorg voor het behoud van het monumentale.

Aan de rand van Makkinga zijn we het monumentale voorhuis van een boerderij aan het restaureren. Een nieuwe impuls draagt zorg voor het behoud van het monumentale.

20-10-2014

Eerste paal MFA Garyp

Vandaag is de eerste paal de grond in gegaan voor de nieuwbouw van de Multifunctionele Accommodatie in Garyp.

Vandaag is de eerste paal de grond in gegaan voor de nieuwbouw van de Multifunctionele Accommodatie in Garyp.
Het gebouw huisvest het kantoor van Bureau Benedictus en 9 appartementen.

14-10-2014

Realisatie vakantiewoning Ameland

In Hollum vordert de bouw van deze recreatiewoning.

In Hollum vordert de bouw van deze recreatiewoning.

7-10-2014

Ontwerp 6 starterswoningen in Aldeboarn

Ontwerp 6 starterswoningen in Aldeboarn in opdracht van Bouwgroep Dijkstra Draisma

Ontwerp 6 starterswoningen in Aldeboarn in opdracht van Bouwgroep Dijkstra Draisma

Zie ook ‘Projectmatige woningbouw Aldeboarn’

2-10-2014

Ontwerp voor 4 boothuizen met kantoorruimte/werkplaats

Ontwerp voor 4 boothuizen met kantoorruimte/werkplaats aan de Ceresweg te Leeuwarden

Ontwerp voor 4 boothuizen met kantoorruimte/werkplaats aan de Ceresweg te Leeuwarden

29-09-2014

Nieuwbouw hotelkamers bij Best Western Hotel Restaurant Aduard gereed

2e fase uitbreiding Best Western Hotel Restaurant Aduard gereed

De tweede fase van de uitbreiding van Best Western Hotel Restaurant Aduard is gereed.
Deze foto toont aan de linkerzijde de nieuwe vleugel waarin 18 hotelkamers zijn gerealiseerd.

zie ook ‘Hotel Restaurant Aduard’

18-09-2014

Realisatie 10 zorgappartementen Tellens-Skewiel bijna gereed

Bij Tellens-Skewiel in Oentsjerk is de realisatie van 10 zorgappartementen ten behoeve van lichtdementerenden bijna gereed.

Bij Tellens-Skewiel in Oentsjerk is de realisatie van 10 zorgappartementen ten behoeve van lichtdementerenden bijna gereed.

19-08-2014

Lekker in de open lucht

Manege Onder de Linde in Beetsterzwaag is niet zomaar een manege. Elke ruiter is er welkom, maar het onderkomen staat niet voor niets op het terrein van Revalidatie Friesland, naast de Ronald McDonald Vakantiehoeve.

Friesch Dagblad 2 augustus 2014
Door Ria Kraa

Om het gebruik aangenaam te maken, maakte Anne Dorenbos de nieuwe manege licht en luchtig. Geen verwarming, geen opsmuk, maar wel vriendelijk.

Manege Onder de Linde in Beetsterzwaag is niet zomaar een manege. Elke ruiter is er welkom, maar het onderkomen staat niet voor niets op het terrein van Revalidatie Friesland, naast de Ronald McDonald Vakantiehoeve. Er wordt veel therapeutisch paardrijden gegeven: mensen met een beperking kunnen er veilig en op speciaal getrainde paarden hun coördinatie en motoriek oefenen. En er gewoon plezier hebben natuurlijk.

Een kolfje naar de hand van architect Anne Dorenbos, die in zijn jeugd zelf veel paard heeft gereden. Dat helpt, dan weet je precies waar paarden en ruiters behoefte aan hebben. Hij wist bijvoorbeeld direct dat hij iets heel anders wilde dan de oude bak. Die voldeed niet meer aan de eisen van de tijd en Revalidatie Friesland wilde wat groters om meer paarden onder te kunnen brengen. ,,It âlde gebou wie hiel gezellig en smuk mar ek lyts en tsjuster.” De nieuwe hal zou groot worden, en hij wilde voorkomen dat de vele kinderen die er gebruik van maken zich overweldigd zouden voelen door een eindeloos groot lijkende bak. Die kinderen moeten zich er lekker bij voelen, dus Dorenbos probeerde een vriendelijke uitstraling te vinden, een menselijke maat. ,,De fraach is net: hoe meitsje ik in moaie manege. De fraach is: hoe wol ik minsken helpe.”

Bûten
Bij de beantwoording van die vraag was de eerste hindernis die genomen moest worden de opdrachtgever. Men wilde een fijne verwarmde overdekte bak. Niks ervan, vond Dorenbos, want dat is niet goed voor die paarden. ,,Hynders moatte bûten wêze. Dat is folle better foar dy bisten. En minsken dy’t revalidearje sitte ek altyd al binnen. Dat ik sei: dat ding moat iepen.” Hij kreeg zijn zin: de hal, van twintig bij veertig meter, werd een half open bak, met een open verbinding naar buiten. Onverwarmd. Alleen om het deel bij de boxen is glas gezet. ,,Dat wie oars net in gaadlik plakje.”

Lekker rijden in de buitenlucht dus. En dan zijn andere wens, een menselijke maatvoering, bereikte de Gytsjerkster architect door de ruimte en de gevels visueel op te delen via grote, dikke spanten van gelamineerd hout. Om de vijf meter rijdt een ruiter nu onder zo’n ding door als zijn of haar paard of pony de hal in de lengterichting doorstapt. ,,Dat fiif-meter-ritme soarget derfoar dat it foar dyn gefoel net in grutte lange hal is. It wurdt sa in waarmer gehiel. Dat komt troch it ritme en ek troch it hout. Ik haw safolle mooglik waarme materialen brûkt. Kleurige tegeltsjes en sa. En alle leveransiers hawwe ek sponsor west. Dat tilt sa’n gebou fuort nei in heger nivo.”

Hij bedoelt niet alleen dat hij op architectonisch gebied zo meer armslag kreeg; het feit dat iedereen en alles een bijdrage leverde – leveranciers die een deel van de kosten voor rekening namen, vrijwilligers die met van alles en nog wat meedachten en -hielpen maakte de manege vooral in het gebruik ,,in fantastysk ding”.

Omdat het, zeker in de zorg, zo ontzettend belangrijk is dat een gebouw naar behoren ‘werkt’, dat de mensen er optimaal kunnen verblijven, en dat het personeel er makkelijk en met plezier werkt, praat hij graag en veel met ‘de werkvloer’. ,,As ik yn de soarch in opdracht haw, dan tûkelje ik it leafst in wike mei yn sa’n gebou om as ‘broeder’. Meirinne mei de minsken op ’e flier. Freegje: hoe wolle jim it ha? Net allinnich mei de bazen prate.”

Spanten
In de manege in Beetserzwaag hield Dorenbos de uitvoering sober. De spanten lopen door naar buiten en rusten daar op schuin staande, naar beneden taps toelopende dragers. Op het verbindingsstuk is een grote ronde stalen krans te zien: géén versiering is dat; die krans is puur functioneel ,,om de boel op syn plak te hâlden”. Franje, daar doet hij niet aan. ,,Noait gjin opsmuk. Je komme toch altyd achter de wierheid.”
Liever dat zo’n detail de aandacht trekt en je er zo achter komt waartoe het dient, dan dat je een gebouw met ontzag bekijkt vanwege de pracht en praal maar er later achterkomt dat het niet optimaal functioneert.

Zo ontmoeten de twee lessenaarsdaken elkaar in de nok net niet; de ene dakhelft steekt een eindje boven de andere uit. Ook dat is niet om het gebouw meer cachet te geven, maar puur met het oog op het indirecte licht dat zo binnenvalt in de bak. Dat is rustig voor de dieren, die schrikken zo niet van een plotseling tevoorschijn schietende zon.

Smalle planken van onbehandeld hout vormen de gevelbekleding. Op de kopse kanten zijn de planken schuin naar links respectievelijk naar rechts geplaatst, ook op de deuren, zodat ze een haaks op elkaar staand lijnenspel vormen met de dakhellingen.

12-07-2014

Noardburgums centrum

Dorenbos Architekten in Gytsjerk ontwierp met het MFC in Noardburgum niet alleen een nieuw gebouw, maar ook een nieuwe dorpskern.

Friesch Dagblad 12 juli 2014
Door Ria Kraa

In de verte lijkt het MFC in Noardburgum een beetje op de onlangs opgeleverde zestien nieuwe woningen van Wonen Noordwest Friesland in Ferwert, ook een ontwerp van Dorenbos Architekten: sedum daken, een binnenterrein, gevels met flauw oplopende bovenranden.

Dorenbos Architekten in Gytsjerk ontwierp met het MFC in Noardburgum niet alleen een nieuw gebouw, maar ook een nieuwe dorpskern.

Noardburgum is best in behoarlik doarp en der binne wol fjouwer tsjerken – mar in sintrum hat it eins net”, zegt architect Anne Dorenbos terwijl hij een luchtfoto laat zien. En inderdaad: een strak grid van haaks op elkaar staande rechte straten, waarin nergens iets te bespeuren valt wat je zou kunnen aanduiden als dorpskern. Dus toen er een prijsvraag kwam voor een meervoudige bouwopdracht, wist hij het al snel: ,,Wywoenen eins in nij sintrum meitsje foar dat doarp.”

Dat leek eerst nog lastig genoeg te worden. ,,In drege opdracht: it terrein wie net al te grut; der moast in multyfunksjoneel sintrum komme, we soenen alfêst rekken hâlde moatte mei in twadde fase – dat soe dan in brede skoalle wurde – en as der dan nog in pear wenten by koenen, soe it moai wêze. En it âlde doarpshûs, de Balstien, soe stean bliuwe moatte oant it nije gebou klear wie. En de besteande skoalle, de Oerstek, soe ek gewoan troch funksioneare moatte.”

Hij ging de locatie eens bekijken en dacht onmiddellijk: dat kan daar allemaal nooit. ,,Mar ast dan mar lang genôch stean bliuwst en nochris faker del komst, en begjinst wat te sketsen, dan slagget it dochs al.”

Dorenbos Architekten won de prijsvraag met een ontwerp dat van dat toch al niet zo grote terrein ook nog eens veel wilde sparen. Er stonden namelijk mooie bomen en die moesten vooral blijven, vond Dorenbos. ,,Bern moatte in soad grien om harren hinne hawwe. Dymoattewyldjeie kinne en smoarrich wurde. In soad skoalpleinen besteane allinnich mar ut stien en beton en by guon nije skoallen hawwe se sels betocht dat de bernmar op it dak boartsje moatte, mar ik fyn dat dat net kin. Grien dus. En dêrom wienen dy alde beammen sa fan belang.”

Eigen thuis
Andere ankerpunten voor Doornbos was dat het niet één groot en amorf geheel moest worden. Dat past niet bij de schaal van een dorp. Aan de buitenkant zou je duidelijk moeten kunnen zien dat er verschillende organisaties huizen. Die lopen niet kriskras door elkaar maar hebben er elk hun eigen thuis. Dat moet je aan het gebouw kunnen aflezen.

Die buitenkant wilde Dorenbos tegelijkertijd gebruiken om de omliggende drie straten een duidelijk aanzien te geven. Het oogde nu wat fragmentarisch en onduidelijk; de straten hadden hooguit aan één kant een duidelijk smoel.

Dorenbos nam de plattegrond van een oude boerenhoeve-metbinnenhof als uitgangspunt. Dat zou hij in tweeën knippen, zodat er twee gebouwen ontstaan met elk twee haaks op elkaar staande vleugels: het ene werd dan het MFC, het andere zou in een later stadium de brede school worden. Die twee gebouwen zouden dus tegenover elkaar staan alsof ze hun armen naar elkaar uitstrekken. Zo zou een binnenterrein ontstaan dat voor de kindereneenveilige en beschutte speelplek is, en tegelijkertijd zorgt het feit dat de rand van de nieuwbouw dicht op de grens van de bouwplot staat voor een nieuw en duidelijk straatprofiel.

Strak
Die gevels aan de straatkant zijn tegelijk vriendelijk en strak. Ze zijn opgetrokken uit bakstenen van boerderijen die gesloopt moesten worden voor de Centrale As. Zo reageert die buitengevel op de huizen aan de overzijde van de straat, die elk ook hun eigen kleur baksteen hebben. Bovendien zijn het mooie oude steentjes met een verhaal. Leuk om de kinderen te vertellen. En sowieso mooi als je af en toemateriaal uit sloopwerk kunt hergebruiken. ,,Dat kinst fansels net altiten dwaan en dat hoecht ek net, moatst sels ek wat nijs tafoege.”

Het strakke karakter krijgt de straatgevel doordat Dorenbos een ijzeren ritme aanbracht in het ritme van de ramen. Ze staan strak in het gelid. Heel af en toe is er eens een raam wat hoger geplaatst – omdat het gebouw zelf ook hier wat hoger en daar wat lager is, al naar gelang de functie van dat betreffende deel. De toneelzaal vraagt bijvoorbeeld om hoge ruimte, de installaties en de jeugdsoos zitten ook bovenin.

Zo is de kap op het dak (een gebouw met kap past bij een dorp) met verschillende hellingen en hoogtes. Veel dynamiek dus daar bovenop: ,,It dakprofyl feroaret hieltyd. Sa kinst sjen dat der ferskate funksjes efter sitte.” Het dak is bedekt met sedum, wat het groene aanzien van het hele terrein nog verder versterkt.

Speels
In tegenstelling tot de strakke regelmaat in de bakstenen gevel aan de straatkant is de gevel aan de binnenpleinzijde veel informeler: verticale houten planken als bekleding en de ramen lijken her en der willekeurig
geplaatst te zijn. Ze verschillen ook van karakter: sommige hebben brede vensterbanken waar je je kunt nestelen, andere hebben een heel vlakkozijn.De gevels ogen ook extra speels omdat ze niet loodrecht op elkaar staan maar omdat er een paar keer een knik in zit; zo konden de bomen blijven staan.

Aan de oostkant van de bouwplot bleef met dit ontwerp veel ruimte vrij. Voorlopig kon daar het oude dorpshuis blijven staan, en na de oplevering zou dat kunnen plaatsmaken voor twee langgerekte stroken: een nieuwe straatwand met zes huizen en tussen MFC en die huizen in een soort binnenstraat waar geparkeerd kan worden.
,,Dat hellet moai de drokte út de strjitten en de auto’s út it sicht.”

Er zijn twee ingangen: één voor dorpshuis en kinderen en om de hoek een aparte voor de diensten (arts, fysiotherapeut). De laatste verdraagt niet zoveel drukte, en andersom is het voor kinderen niet fijn dat de eventuele komst van een ambulance uit het zicht blijft. De gewenste zes huizen aan de Veldmansweg, aan de overkant van het parkeerterrein kwamen er, zij het dat ze dichter bij elkaar staan dan in de oorspronkelijke ontwerptekeningen. Dorenbos had daarin rekening gehouden met de mogelijkheid dat de bank zou verdwijnen uit het dorp en de hele oostlengte van het terrein voor de nieuwe huizen bestemd. Maar het bankgebouw – er huist nu een kledingwinkel in – houdt het er kennelijk nog wel even uit.

23-06-2014

Feestelijk oplevering 16 huurwoningen in Ferwert

Deze nieuwbouw woningen zijn bedoeld voor 1/2 persoons huishoudens en tevens geschikt voor senioren.

Deze nieuwbouw woningen zijn bedoeld voor 1/2 persoons huishoudens en tevens geschikt voor senioren.

De woningen hebben een woonkamer met open keuken, twee slaapkamers en een badkamer met toilet en een berging en zijn allemaal zonder trap aan elkaar verbonden.
De huizen zijn in opdracht van Wonen Noordwest Friesland gebouwd door Bouwbedrijf Kolthof uit Stiens.

12-06-2014

Nieuwbouw woning Swanneblom te Burgum

Onlangs is deze nieuwbouw woning aan de Swanneblom in Burgum opgeleverd.

Onlangs is deze nieuwbouw woning aan de Swanneblom in Burgum opgeleverd.

10-06-2014

Uitbreiding zorgboerderij It Aventoer

Voor zorgboerderij It Aventoer in Oentsjerk werken we momenteel aan het herbestemmen van de oude veestallen die op het boerenerf staan.

Voor zorgboerderij It Aventoer in Oentsjerk werken we momenteel aan het herbestemmen van de oude veestallen die op het boerenerf staan. Nadat eerst het hoofdgebouw al een andere bestemming had gekregen worden nu ook de bijgebouwen aangepakt. De stallen worden getransformeerd tot zorgwoningen, een dienstwoning, bed en box en activiteitenruimten.

6-06-2014

Hoogste punt Best Western Hotel Restaurant Aduard

Het hoogste punt van de uitbreiding van Best Western Hotel Restaurant Aduard is afgelopen woensdag bereikt.

Het hoogste punt van de uitbreiding van Best Western Hotel Restaurant Aduard is afgelopen woensdag bereikt.
De bouw verloopt zeer voorspoedig, binnen zes weken na de start is het hoogste punt nu reeds bereikt en de eerste reserveringen voor de kamers vanaf 1 september zijn genoteerd.

13-05-2014

Zorg op Landgoed De Klinze te Aldtsjerk

De uitbreidingsplannen voor Landgoed De Klinze zijn in een ver gevorderd stadium. In de nabije toekomst huisvest De Klinze 24 zorgsuites voor dementerende ouderen.

De uitbreidingsplannen voor Landgoed De Klinze zijn in een ver gevorderd stadium. In de nabije toekomst huisvest De Klinze 24 zorgsuites voor dementerende ouderen. Tevens behoudt De Klinze haar horecafuncties als restaurant en hotel. De faciliterende functies worden gezamenlijk gebruikt en de synergie tussen de beide programma’s zijn de sleutel tot succes.

18-04-2014

Het nieuwe centrum is een ware impuls voor Noardburgum, vanzelfsprekend functioneel, maar stellig ook architectonisch

Noardburgum heeft een multifunctioneel centrum, dat waarlijk een centrum voor het dorp is, een complex waar het trots op kan zijn. Het oorspronkelijke plan behelst nog de bouw van een brede school, maar die laat nog op zich wachten.

Een dorpscentrum voor Noardburgum

Leeuwarder Courant 17 april 2014
Door Peter Karstkarel

Noardburgum heeft een multifunctioneel centrum, dat waarlijk een centrum voor het dorp is, een complex waar het trots op kan zijn. Het oorspronkelijke plan behelst nog de bouw van een brede school, maar die laat nog op zich wachten.

Noardburgum is een jong ontwikkelingsdorp. In het midden van de negentiende eeuw werd op initiatief van Dr. Nicolaas Ypeij van Vijversburg bij Ryptsjerk de Burgumerheide ten oosten van zijn landgoed in cultuur gebracht. Ypeij ontwikkelde op regenteske wijze ook het geestelijk welzijn van zijn arbeiders met het stichten van een kerk en van scholen. In anderhalve eeuw is het uitgegroeid toe een flink dorp van een kleine 2500 inwoners. Het heeft echter nooit een echte kern, een centrum gekregen. De collectieve voorzieningen liggen verspreid.

In het gebied tussen de Pieter Hylkemastraat en de Van Cronenburgweg is op initiatief van de gemeente een multifunctioneel centrum gekomen. Daar stond het dorpshuis De Balstien en staat nog de openbare basisschool de Oerstek. De wens is om deze basisschool in een nieuw gebouw onderdak te geven in een brede school, samen met de christelijke basisschool Immanuel die nu aan het Marijkepaed staat, maar dat is nog toekomstmuziek. Wel is er bij de plannen, ontworpen door Dorenbos Architecten uit Gytsjerk, al rekening mee gehouden. Het zal uiteindelijk een complex met een binnenhof opleveren, waarvan nu al een winkelhaakvormig gebouw aan de noord- en oostzijde is gerealiseerd. Aan de nieuw gerooide Eelke Scherjonstrjitte, genoemd naar de twee jaar geleden overleden klompenmaker, zullen mogelijk ook nog woningen worden gebouwd.

In de eerste fase is al veel in het multifunctionele centrum ondergebracht. Allereerst dorpshuis De Balstien, met onder meer een ruime theaterruimte en een ‘bruin’ café, de jeugdsoos Warber en in het westelijke deel van de vleugel aan de Van Cronenburgweg het kinderdagverblijf Kinderwoud, de buitenschoolse opvang ’t Protternêst en de peuterspeelzaal ’t Krobbenest. De achterzijde van De Balstien ligt aan de Eelke Scherjonstrjitte en die oostelijke vleugel biedt verder huisvesting aan het gezondheidscentrum met huisarts T.J. van der Ploeg, fysiotherapie en trainingscentrum Staal.

Het winkelhaakvormige gebouw staat er volstrekt niet haaks bij, alleen de wanden staan verticaal wel zo. Verder zien we bijna alle wanden horizontaal licht geven. Met de gelede, trage kapschilden is het een complex geworden met een rijkdom aan subtiele kantelingen. De verfijnde dynamiek wordt ook nog versterkt door de ingangspartijen gerend (schuin toelopend) in de gevels op te nemen, zowel bij de hoofdentree van het dorpshuis en kindercentrum als bij die van het gezondheidscentrum.

De buitenzijde van het geheel is gemetseld van baksteen. Er is niet gekozen voor een moderne baksteen, maar voor gebruikte baksteen in een melange van bruin, rood, appelbloesem en geel. Dit hergebruik, een voorbeeld van cyclisch economisch denken, leverde besparingen op. Hier en daar zijn nog sporen van de vroegere metselspecie te zien. Het oude materiaal is verwerkt met diepliggende voegen om een rafelig beeld te voorkomen. Deze levendige muren passen bij de dynamische hoofdvorm. De gevels aan de achterzijde van de vleugels zijn bekleed met verticaal verwerkte houten delen: red cedar, dat zo mooi kan vergrijzen. De kapschilden zijn voorzien van sedum, een begroeiing van kleine soorten vetplanten en mossen. Dat sorteert in een sterk isolerend effect bij hitte en koude. Het nieuwe centrum is een ware impuls voor Noardburgum, vanzelfsprekend functioneel, maar stellig ook architectonisch.

PETER KARSTKAREL

3-04-2014

Uitbreiding Hotel Aduard tweede fase

In Aduard start de uitbreiding van Best Western Hotel Aduard. Bij dit project werken we in bouwteam met Bouwgroep Dijkstra Draisma.

In Aduard start de uitbreiding van Best Western Hotel Aduard. Bij dit project werken we in bouwteam met Bouwgroep Dijkstra Draisma.

27-03-2014

Schuurwoning in aanbouw

In Een-West wordt deze schuurwoning gebouwd.

In Een-West wordt deze schuurwoning gebouwd.

20-02-2014

Multifunctionele accommodatie Garyp

Voor de multifunctionele accommodatie in Garyp hebben we het vergunningstraject opgestart. Het betreft hier het kantoor van Bureau Benedictus, 9 zorgappartementen en de mogelijkheid voor een peuterspeelzaal.

Voor de multifunctionele accommodatie in Garyp hebben we het vergunningstraject opgestart. Het betreft hier het kantoor van Bureau Benedictus, 9 zorgappartementen en de mogelijkheid voor een peuterspeelzaal. De oude bomen op het voormalige boerenerf blijven bestaan. Een eenduidige plint met daarboven een volume voorzien van herfstkleurige leien sluit aan bij de structuur van de omgeving.

12-02-2014

Start bouw van 10 zorgappartementen

Voor Tellens start de bouw van 10 zorgappartementen ten behoeve van lichte dementie en de opwaardering van de begane grond van Skewiel in Oentsjerk. Er wordt gewerkt in bouwteam met aannemer Bouwgroep Dijkstra Draisma en installatiebedrijf Pranger & Rosier.

Voor Tellens start de bouw van 10 zorgappartementen ten behoeve van lichte dementie en de opwaardering van de begane grond van Skewiel in Oentsjerk. Er wordt gewerkt in bouwteam met aannemer Bouwgroep Dijkstra Draisma en installatiebedrijf Pranger & Rosier.

7-02-2014

Feinsum, een woning op de zon

Nogal verstopt in het noordelijke landschap van Friesland is een opmerkelijke woning verrezen. Opmerkelijk, omdat deze helemaal georiënteerd is op de positie in het landschap en de zon. Maar dat zie je niet onmiddellijk, want die oriëntatie zit aan de achterzijde.

Leeuwarder Courant 6 februari 2014
Door Peter Karstkarel

Ingetogen en zonder aanstellerij: een woning in Feinsum.

Nogal verstopt in het noordelijke landschap van Friesland is een opmerkelijke woning verrezen. Opmerkelijk, omdat deze helemaal georiënteerd is op de positie in het landschap en de zon. Maar dat zie je niet onmiddellijk, want die oriëntatie zit aan de achterzijde.

Het dorp Feinsum bestaat eigenlijk uit één straat, de Holdingawei. Van komvorming is hier nooit sprake geweest. Even voorbij het midden staat de middeleeuwse kerk: het levendige centrum van het dorp. Helemaal westelijk achterin het dorp stond een grote schuur van een varkensmesterij. Na de sloop daarvan is daar in 2008 op het ruime erf een bescheiden dorpsuitbreiding gepland met een rij woningen van een ontwikkelaar en drie woningen voor particulieren. Dat is nog geen komvorming, maar het gebeurde met respect voor de ruimtelijke geschiedenis: een verlenging van de historische streekstructuur.

Een echtpaar uit Stiens, met een agrarische achtergrond, zag uit naar een nieuwe woonplek op een landelijke locatie. Toen er bouwkavels aan de rand van Feinsum werden aangeboden, vroeg het paar aan aannemer Kolthof uit Stiens of ze daar iets naar hun wensen konden bouwen. Kolthof beval Dorenbos Architecten aan om een ontwerp te maken.

Uitgangspunt was een energieneutrale woning. Het echtpaar had kennisgemaakt met nieuwe technieken met grondwarmte en opwekking van elektriciteit van zonnepanelen. De warmtepompen zijn er gekomen en de panelen voor het ontvangen van elektriciteit zijn zowel tegen de oever van een slootje gelegd als geplaatst op het dak van de garage annex berging. Daarvoor zijn de daklijsten verhoogd om de rijen zonnepanelen aan het zicht te onttrekken. Dat valt te prijzen, want meestal worden dergelijke panelen ongenadig in het zicht gelegd: ze dienen immers een hoger doel. Maar als dat doel kan worden bereikt zonder verstoring van het aanzien is dit winst.

De woning aan de Holdingawei 83 kreeg dus geen last van grote vlakken met glimmende panelen op het zuidelijk dakschild. Daarom kon het een woning worden met een prominente kap. Een zogenoemde gebroken kap, met uitwendige knikken, waardoor op de verdieping meer ruimte is geschapen voor slaapkamers. Binnen kwam zodoende een mooie centrale verkeersruimte, een vide met trap en loopbrug.

Uitwendig lijkt de kap zelfs twee knikken te hebben gekregen omdat de pannen over de verticale wanden tot het maaiveld zijn doorgetrokken. Het dak lijkt zo als een grijze warme deken over het hele huis te zijn getrokken. De frontgevel, van vergrijzend red cedarhout, is afgelijst met een brede zinken band.

De tuingevel aan de achterzijde is helemaal van glas om het zonlicht in de winter maximaal toe te laten. Om de hoogstaande zomerzon wat te weren, is juist een verrassende structuur bedacht. Voor de glasgevel zijn vier metalen spanten van vlakke lamellen geplaatst. Het is een zonwering die de vorm van het huis volgt en daarvoor een verrijking betekent.

Ten behoeve van het klimaat is er meer gebeurd. De woning is voorzien van een warmtepomp die vanuit twee bronnen onder het erf zorgt voor de vloerverwarming door aardwarmte. Het huis is helemaal energieneutraal. Het is een duidelijk huis met een ingetogen hoofdvorm zonder aanstellerigheid, maar met een opmerkelijke detaillering.

31-01-2014

Oplevering houten woning in Blitsaerd Leeuwarden

In Blitsaerd Leeuwarden is deze houten woning opgeleverd. De woning is in bouwteam gerealiseerd met hoofdaannemer Van Wijnen en Installatiebedrijf Kobus.

In Blitsaerd Leeuwarden is deze houten woning opgeleverd. De woning is in bouwteam gerealiseerd met hoofdaannemer Van Wijnen en Installatiebedrijf Kobus.

31-01-2014

Verduurzaming en herinrichting hoofdkantoor Wetterskip Fryslân

Na een selectieprocedure is de opdracht voor verduurzaming en herinrichting van het hoofdkantoor van Wetterskip Fryslân in Leeuwarden gegund aan Dorenbos Architekten uit Gytsjerk.

Na een selectieprocedure is de opdracht voor verduurzaming en herinrichting van het hoofdkantoor van Wetterskip Fryslân in Leeuwarden gegund aan Dorenbos Architekten uit Gytsjerk.

12-12-2013

Opening Mfc Noardburgum

Hypermodern, energiezuinig, milieubewust en een aansprekende architectuur. Het nieuwe multifunctionele centrum van Noardburgum, dat zaterdag officieel werd geopend, is het mooiste dorpshuis van Fryslân.

Mfc in Noardburgum is energiezuinig en hip

Artikel uit Friesch Dagblad van maandag 9 december 2013
Door: Ruurd Walinga

Elke avond is het mfc bezet en ook overdag wordt er volop gebruik gemaakt van de verschillende ruimtes

Hypermodern, energiezuinig, milieubewust en een aansprekende architectuur. Het nieuwe multifunctionele centrum van Noardburgum, dat zaterdag officieel werd geopend, is het mooiste dorpshuis van Fryslân.

Tenminste, dat vindt voorzitter Willem Fopma van Plaatselijk Belang Noardburgum. En met hem heel veel van de ruim 2350 dorpelingen. Want welk dorp kan nou zeggen dat ze een dorpshuis hebben met een dak van graszoden? En ruimtes waar het op de vloer even warm is als tegen het plafond. De Balstien, want zo heet het mfc bij de Van Cronenburgweg, heeft het allemaal.

,,Alles is prachtich oan it doarpshûs”, complimenteert Fopma iedereen die aan het nieuwe mfc heeft gewerkt. ,,Ik bin net sa’n kultuerman, mar dy giele stientsjes wêr’t it gebou fan makke is jouwe it kompleks in hiele moaie útstrieling. It is in oanwinst foar it doarp.”

Aan de ‘giele stientsjes’ zit een verhaal. Het betreft een mixsortering van oude Friese stenen met een kleurenpalet van geel, appelbloesem en rood. Het waren verschillende kleine restpartijen. Het oogt niet alleen mooi, maar het was ook goedkoop. In dit geval een ander woord voor duurzaam. Dat is ook het dak, van graszoden. Erg isolerend. De stookkosten zijn minimaal en het verwarmingssysteem dusdanig dat het overal behaaglijk is. Vooral voor de ruimtes van de huisarts en de fysiotherapeut is dat erg handig.

Naast deze grote huurders, die een eigen ingang hebben, is er nog een ruimte voor de peuterspeelzaal it Krobbenêst, de kinderopvang (Kinderwoud) en de buitenschoolse opvang (’t Protternêst). Er is ook een buitenspeelruimte die gedeeld wordt
met de basisschool de Oerstek. Het ontwerp is afkomstig van Architectenbureau Dorenbos uit Gytsjerk, terwijl Project- en Bouwmanagement Giezen uit Assen de bouw voor haar rekening nam. In totaal trok de gemeente Tytsjerksteradiel circa 1,2 miljoen euro uit voor het mfc.

Het oude dorpshuis is inmiddels tegen de vlakte. Op deze plek worden straks vijf nieuwe starterswoningen gebouwd. Vier daarvan zijn al verkocht, meldde Fopma zaterdag. En dat terwijl eerder dit jaar al twintig nieuwbouwwoningen werden opgeleverd in het dorp. ,,Wy binne klear foar de takomst”, aldus Fopma.

Ook voorzitter Haike van der Meulen van de beheersstichting van het mfc is een tevreden man. Hij woont op een steenworp afstand van het nieuwe centrum en is tevens sleutelbeheerder van het complex. Elke avond is het mfc bezet en ook overdag wordt er volop gebruik gemaakt van de grote zaal, bar en kleine vergaderruimte. In de grote zaal is ruimte voor 250 zitplaatsen. Een van de nieuwe huurders is brassband Bernlef, die voorheen in het oude gebouw van de christelijke school aan de Rijksstraatweg oefende. Boven op zolder komt op termijn nog de jeugdsoos, Warber. Zodra zij het organisatorisch voor elkaar hebben, mogen ze hun eigen ruimte inrichten. ,,By sa’n moai kompleks moat earst al alles goed regele wêze foar’t je de jongerein talitte”, meent Van der Meulen.

De nieuw aangelegde straat voor het nieuwe mfc werd zaterdag vernoemd naar de vorig jaar overleden klompenmaker Eelke Scherjon. Zijn weduwe Marie Scherjon-Wiersma
onthulde het straatnaambordje.

10-12-2013

Nieuwbouw Stoeterij te Haskerhorne

Aan de Haulsterwei in Haskerhorne realiseren we in bouwteam met Van Wijnen een stoeterij en opleiding accommodatie voor Friese paarden.

Aan de Haulsterwei in Haskerhorne realiseren we in bouwteam met Van Wijnen een stoeterij en opleiding accommodatie voor Friese paarden.
Het geheel kent een uiterst duurzame uitstraling en wordt verfijnd in gepast in het klassieke coulissen landschap. Houten gelamineerde liggers zijn de functionele en ruimtelijke dragers van het geheel.
De langs gevels worden vervaardigd van verticale red cedar delen en de kopgevels worden opgemetseld van hergebruikte oude bakstenen.

20-11-2013

Herbestemming Wirdumerpoort Leeuwarden

Voor Zienn opvang & ondersteuning zijn we werkzaam aan de herbestemming van De Wirdumerpoort aan de Oostergoweg in Leeuwarden. Het gehele gebouw betreft 4150m² en is in eigendom van Rimag Beheer te Leeuwarden.

Voor Zienn opvang & ondersteuning zijn we werkzaam aan de herbestemming van De Wirdumerpoort aan de Oostergoweg in Leeuwarden. Het gehele gebouw betreft 4150m² en is in eigendom van Rimag Beheer te Leeuwarden. Onze opdracht is het huisvesten van de nachtopvang voor daklozen op de begane grond en 1100m² kantoorruimte op de eerste en tweede verdieping in kader van het nieuwe werken. Een grondige studie naar het PVE heeft geleid tot een reductie van de benodigde vierkante meters met 25%. Een meervoudig gebruik van ruimten brengt naast het gewenste vierkante meters ook het energieverbruik naar beneden. De eerste aanzet tot duurzaamheid begint bij het besef van de gebruiker.

15-11-2013

Herbestemming bedrijfspand Ampèrestraat Leeuwarden

In Leeuwarden is de omgevingsvergunning verleend aan de herbestemming van een bestaand gebouw aan de Ampèrestraat, de toekomstige nieuwe ontsluiting aan de westzijde van Leeuwarden. Het betreft in totaal 4500m² aan kantoor en bedrijfsruimte in opdracht van DSS Vastgoed te Leeuwarden.

In Leeuwarden is de omgevingsvergunning verleend aan de herbestemming van een bestaand gebouw aan de Ampèrestraat, de toekomstige nieuwe ontsluiting aan de westzijde van Leeuwarden. Het betreft in totaal 4500m² aan kantoor en bedrijfsruimte in opdracht van DSS Vastgoed te Leeuwarden. Het herbestemmen van bestaande gebouwen sluit passend aan bij onze visie op duurzaamheid, een gebouw moet kunnen anticiperen op niet voorzien gebruik en onbekende behoeften zodat het generaties kan overleven.

Alle aanpassingen worden vervaardigd van duurzame materialen passend bij de uitstraling van de gebruiker. In samenwerking met de gemeente Leeuwarden en de installateur wordt er aan een duurzaam binnenklimaat gewerkt met een minimum aan energieverbruik en daar waar mogelijk met behoud van bestaande installatievoorzieningen.

14-11-2013

Dwaande Facebookactie

Dinsdagmiddag 5 november werd de winnaar van de Facebookactie bekend gemaakt. Heleen Rijpma kreeg uit handen van Jelle Boerema, bestuurlijk trekker van regiomarketing, en Anne Dorenbos, ambassadeur Dwaande Noordoost Fryslân, de prijs uitgereikt.

Dinsdagmiddag 5 november werd de winnaar van de Facebookactie bekend gemaakt. Heleen Rijpma kreeg uit handen van Jelle Boerema, bestuurlijk trekker van regiomarketing, en Anne Dorenbos, ambassadeur Dwaande Noordoost Fryslân, de prijs uitgereikt. Mevrouw Rijpma stuurde een foto van twee mannen in Nepal met een Dwaande sticker in de hand. ‘The holy men binne Dwaande’ schreef ze bij de inzending.

Afgelopen zomer kon iedereen meedoen aan de Facebookactie ‘Dwaande goes global’. De opdracht was om een Dwaande sticker mee te nemen op vakantie en deze op een mooie locatie te plakken. Het idee achter de actie was om Dwaande op een leuke manier in de regio onder de aandacht te brengen. Naast de winnende foto, kwamen er foto’s van over de hele wereld; Portugal, Corfu, Rusland, Ierland, Italië, Frankrijk, Oostenrijk en Nederland.

Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina van Dwaande: www.facebook.com/Dwaande of op www.dwaande.nl.

12-11-2013

Verbouw interieur boerderij Haskerhorne gereed

Verbouw interieur boerderij Haskerhorne gereed.

28-10-2013

Een nieuwe dorpskern

In Noardburgum is, naast het oude dorpshuis, het nieuwe multifunctioneel centrum Noardburgum verrezen. Het nieuwe centrum staat als een hoeve in de kern van het dorp.

Artikel uit Ondernemend Noordoost Fryslân Tytsjerksteradiel oktober 2013.

In Noardburgum is, naast het oude dorpshuis, het nieuwe multifunctioneel centrum Noardburgum verrezen. Het nieuwe centrum staat als een hoeve in de kern van het dorp.
De buitenmuren zijn gemetseld met steentjes uit het Friesland van vóór 1900. Het nieuwe centrum sluit in sfeer en uitstraling aan op de groene omgeving. Dit bijzondere ontwerp komt van de hand van Dorenbos Architekten uit Giekerk.

Lees het gehele artikel (pdf) ›

8-10-2013

Nieuwbouw Bethanië in Ferwert

In Ferwert is de bouw gestart van 16 nieuwbouw woningen, welke met name bestemd zijn voor senioren.

In Ferwert is de bouw gestart van 16 nieuwbouw woningen, welke met name bestemd zijn voor senioren.
De huizen worden in opdracht van Wonen Noordwest Friesland gebouwd door Bouwbedrijf Kolthof.

21-09-2013

Regisseurshuis biedt nieuwe kansen

Afgelopen juni presenteerden Bouwbedrijven Van Marrum (Franeker), Swart (Oostermeer) en Postma (Kootstertille en Hantum) samen met architect Dorenbos (Gytsjerk) een nieuw woningtype dat zijn bewoners een oplossing biedt voor maatschappelijke veranderingen zoals duurder wordende ouderenzorg, kinderopvang en verlies van koopkracht.

Leeuwarder Courant zaterdag 21 september 2013

Nieuw woningtype als antwoord op de recessie enthousiast ontvangen

Het Regisseurshuis
Afgelopen juni presenteerden Bouwbedrijven Van Marrum (Franeker), Swart (Oostermeer) en Postma (Kootstertille en Hantum) samen met architect Dorenbos (Gytsjerk) een nieuw woningtype dat zijn bewoners een oplossing biedt voor maatschappelijke veranderingen zoals duurder wordende ouderenzorg, kinderopvang en verlies van koopkracht.

Het woningtype kreeg de naam Regisseurshuis omdat het zijn bewoners in staat stelt de regie over hun leven in eigen hand te nemen. Het Regisseurshuis is een tweegezinswoning met een flexibele indeling die naar de woonwensen van de bewoners wordt ingevuld. Zo ervaren de bewoners de voordelen van samen onder één dak, gecombineerd met optimale privacy. Grote voordelen van het Regisseurshuis zijn lagere maandlasten en het gemak waarmee de bewoners elkaar een handje kunnen helpen.

Enthiousiaste reacties
‘De reacties die we krijgen zijn erg positief’, vertellen de initiatiefnemers. ‘De laatste jaren zagen we de vraag naar meergezinswonen toenemen. Maar mensen moeten zelf een boerderij of een ander pand (laten) verbouwen tot een woning voor meerdere gezinnen. Dat wil en kan niet iedereen. Deze nieuwbouwwoning maakt meergezinswonen voor meer mensen bereikbaar. Verschillende gemeenten hebben ook enthousiast gereageerd en ons hun medewerking toegezegd. We nodigen daarom iedereen die geïnteresseerd is, van harte uit om de mogelijkheden in de door hen gewenste woonplaats eens vrijblijvend te komen bespreken’.

Binnenkort wordt gestart met het bouwen van de eerste Regisseurshuizen in Oenkerk.
Meer informatie is te vinden op: www.regisseurshuis.nl

14-09-2013

Nieuwbouw Blitsaerd

Nieuwbouw woning Blitsaerd Leeuwarden gestart.

Nieuwbouw woning Blitsaerd Leeuwarden gestart.

28-08-2013

Nieuwbouw in Ferwert

In Ferwert wordt woensdag officieel de eerste paal geslagen voor de bouw van 16 nieuwe woningen in Bethanië, vlakbij zorgcentrum Foswert.

Sawn Stjerren Nijs 28 augustus 2013

Nieuwbouw Bethanië in Ferwert van start

In Ferwert wordt woensdag officieel de eerste paal geslagen voor de bouw van 16 nieuwe woningen in Bethanië, vlakbij zorgcentrum Foswert. De woningen worden in blokjes van drie en vier onder een flauwe kap gebouwd en worden zo ten opzichte van elkaar geplaatst dat een gemoedelijk binnenterrein ontstaat. De voordeuren van de woningen zijn allemaal gericht op dit terrein, waar eerder bejaardenwoningen stonden.

Architectenbureau Dorenbos uit Gytsjerk heeft voor de locatie een ontwerp gemaakt van de woningen die geschikt zijn voor met name senioren. De woningen hebben een woonkamer met open keuken, twee slaapkamers en een badkamer met toilet en een berging en zijn allemaal zonder trap aan elkaar verbonden.

Op de impressie is te zien hoe de huizen er uit komen te zien. Op het dak van de woningen komen vetplantjes en ook door de aanleg van beplanting zal het gebied een zeer groen karakter krijgen. Dit zal zo worden ingericht dat het bewoners uitnodigt elkaar daar te treffen. De huizen worden in opdracht van Wonen Noordwest Friesland gebouwd door Bouwbedrijf Kolthof uit Stiens en het is de bedoeling dat de bouw in het voorjaar van 2014 wordt opgeleverd.

21-08-2013

Groene nieuwbouw Ferwert

Corporatie Wonen Noordwest Friesland bouwt zestien nieuwe woningen, nabij zorgcentrum Foswert.

Leeuwarder Courant woensdag 21 augustus 2013

Groene nieuwbouw

Ferwert – Corporatie Wonen Noordwest Friesland bouwt zestien nieuwe woningen, nabij zorgcentrum Foswert. Het heien van de eerste paal is op 28 augustus, met de gebruikelijke feestelijkheden. Kolthof uit Stiens bouwt de woningen en verwacht ze in het voorjaar van 2014 af te hebben. De daken van de woningen worden voorzien van een isolerende laag vetplantjes. De deuren van de woningen komen uit op een gedeelde tuin. De huizen zijn ontworpen door de architecten van Dorenbos uit Gytsjerk.

10-07-2013

Multifunctioneel centrum Noardburgum

Noardburgum is ontzettend trots op haar nieuwe dorpshuis dat 16 juli wordt opgeleverd.

Ondernemerskrant Noord-Oost Friesland juli 2013

Uniek verwarmingssysteem, sedum dak en prachtige akoestiek

Multifunctioneel centrum Noardburgum is haar tijd ver vooruit

Noardburgum is ontzettend trots op haar nieuwe dorpshuis dat 16 juli wordt opgeleverd. Het multifunctioneel centrum (mfc) biedt niet alleen plaats aan een grote zaal, een bar en vergaderruimte, maar herbergt ook de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang, jeudsoos, huisarts en fysiotherapeut. Alle betrokkenen zijn heel tevreden over het resultaat en willen dat graag aan iedereen laten weten!

Een opvallen gezicht. Vlak naast het oude dorpshuis De Balstien is een gloednieuw pand verrezen, dat perfect in de omgeving past. Daar heeft architect Anne Dorenbos van Dorenbos Architekten dan ook zijn uiterste best voor gedaan. “Het multifunctionele centrum staat als een hoeve in het dorp”‘, omschrijft hij. “Het gebouw moet een centrumfunctie uitstralen, maar aan de andere kant ook duurzaam zijn. Dat hebben we tot uitdrukking proberen te brengen in de steenkeuze. De buitenmuren zijn gemetseld van zo’n 600 restpartijen hier in de buurt”. Bewust heeft hij er voor gekozen om de zijkanten van het gebouw met houten gevels uit te voeren. “De zijkanten referen niet aan het dorp, maar het groen. Dat wordt geaccentueerd door het glooiende dak”.

De nieuwbouw oogt niet alleen duurzaam, maar is het ook. Bijzonder zijn vooral het sedum dak en het BaOpT-verwarmingssysyteem, dat in beroemde gebouwen in Sidney en Wenen is toegepast. “Het sedum dak gaat niet alleen goed op in de omgeving,maar het voorkomt ook een piek in het rioolstelsel. Het neemt namelijk 90 procent van het vocht op het dak op. Zo wordt het dak op een natuurlijke manier gekoeld en dat scheelt wel drie tot vier graden”.

Uniek verwarmingssysteem
Ook het verwarmsysteem is heel bijzonder. “Via roosters in de wanden vindt een continue verwarmingsproces plaats. Tussen de temperatuur tien centimeter boven de vloer en 10 centuimter onder het plafond zit slechts één graad verschil. Dat is uniek. Ook vindt er helemaal geen luchttrek plaats. Daardoor zullen de ramen nooit beslaan. Dat is natuurlijk heel prettig voor de kinderen en patiënten van de huisarts en fysiotherapeut. Normaal is een tafel kouder dan jijzelf bent, maar dankzij het BaOpt-systeem is er geen verschil”.

Dorenbos is heel blij met het resultaat. “Alle gebruikers zijn écht tevreden. We hebben van te voren veel gesprekken gevoerd over alle wensen en eisen en zijn blij dat we overal gehoor aan hebben kunnen geven”.

19-06-2013

Regisseurshuis in Oentsjerk

Bouwbedrijven Van Marrum, Swart en Postma hebben samen met architect Dorenbos een huis ontwikkeld met de recessie als vertrekpunt.

Bouwbedrijven ontwikkelen woning als antwoord op de recessie

Bouwbedrijven Van Marrum, Swart en Postma hebben samen met architect Dorenbos een huis ontwikkeld met de recessie als vertrekpunt. Het huis is een meergezinswoning die zijn bewoners moet helpen minder afhankelijk te zijn van maatschappelijke ontwikkelingen, zoals in de economie en de zorg.

Recessie
Ontwikkelingen als duurder wordende ouderenzorg, duurder wordende kinderopvang en het feit dat het steeds moeilijker wordt om een hypotheek te verkrijgen, liggen ten grondslag aan de ontwikkeling van het nieuwe woningtype. De laatste jaren zagen de initiatiefnemers de vraag naar meergezinswonen toenemen. Vaak gaat het om grootouders die bij hun kinderen en kleinkinderen gaan wonen. Het gemak van samen wonen en financiële voordelen zijn hun drijfveren. Deze nieuwe leefstijl is door de initiatiefnemers vertaald in een nieuwbouwwoning.

Minder afhankelijk
Het nieuwe woningtype heeft de naam ‘Regisseurshuis’ meegekregen, omdat het huis zijn bewoners helpt de regie over hun leven in eigen hand te houden. Doordat de bewoners onder één dak wonen, kunnen ze elkaar gemakkelijk een handje helpen. De financiële afhankelijkheid wordt verminderd door de financiële en fiscale voordelen die liggen in de gezamenlijke financiering. Daarnaast kan er bespaard worden door praktische zaken met elkaar te delen.
De bewoners van het Regisseurshuis bepalen zelf welke ruimtes gezamenlijk zijn en waar privacy gewenst is. De eerste drie Regisseurshuizen krijgen binnenkort gestalte aan De Pleats in Oenkerk.

Lees meer informatie op de website: www.regisseurshuis.nl

18-06-2013

Appartementen Tweebaksmarkt Leeuwarden

Aan de Tweebaksmarkt in Leeuwarden zijn de appartementen in dit traditionele pand gereed voor de verhuur.

Aan de Tweebaksmarkt in Leeuwarden zijn de appartementen in dit traditionele pand gereed voor de verhuur.

11-06-2013

Nieuwbouw MFA De Hoeve

In De Hoeve is deze multifunctionele accommodatie opgeleverd. Het gebouw biedt onderdak aan het Dorpshuis 't Hokkien en is tevens clubgebouw van korfbalclub De Hoeve.

In De Hoeve is deze multifunctionele accommodatie opgeleverd. Het gebouw biedt onderdak aan het Dorpshuis ’t Hokkien en is tevens clubgebouw van korfbalclub De Hoeve.

25-05-2013

Uitbreiding landgoed De Klinze Aldtsjerk

Pal naast hotel De Klinze in Aldtsjerk verrijst voor meer dan 8 miljoen een zorgcomplex waar rijke dementerende bejaarden komen te wonen.

Leeuwarder Courant zaterdag 25 mei 2013

RIJKE DEMENTERENDEN IN DE KLINZE

Aldtsjerk – Pal naast hotel De Klinze in Aldtsjerk verrijst voor meer dan 8 miljoen een zorgcomplex waar rijke dementerende bejaarden komen te wonen.

Het gaat om een gebouw van vier etages hoog, waarin 24 exclusieve zorgsuites en 4 behandelruimtes moeten komen. Het zijn geen hotelkamers, maar suites bedoeld voor beginnend dementerende ouderen die er permanent gaan wonen. Er komt werkgelegenheid bij voor dertig mensen: horecapersoneel en verpleegkundigen.

Gert Snijders, directeur van hotel Landgoed De Klinze, richt zich op licht dementerende ouderen, die meer luxe gewend zijn dan in een regulier verzorgingshuis geboden kan worden. “Wij gaan 24 uur per dag zorg verlenen aan verwende mensen, die een bepaald welzijnsniveau gewend zijn”, zegt Snijders.

Hij verwacht nog dit jaar te kunnen beginnen met de bouw van het pand. Het gebouw komt op de plek waar nu nog het parkeerterrein ligt. Tegelijk wordt het huidige hotelgebouw, een rijksmonument, aangepakt. Hier komen een wellnesscentrum, tien hotelkamers en drie zalen bij en de keuken wordt groter….
…….Een bouwvergunning is door de gemeente Tytsjerksteradiel al in 2008 afgegeven. Snijders wilde toen een pand met nieuwe hotelkamers neerzetten, maar kwam hier door de ecenomische tegenwind op terug. Voor de bouw van het zorgcentrum hoeft alleen de bestemming van de bouwgrond gewijzigd te worden.

Het ontwerp van het zorgcomplex bij Landgoed De Klinze komt van Dorenbos Architecten.

14-03-2013

Nieuwbouw MFC Noardburgum vordert voorspoedig

Nieuwbouw Multifunctioneelcentrum in Noardburgum vordert voorspoedig: gevels van baksteen en red cedar nu goed zichtbaar.

Nieuwbouw Multifunctioneelcentrum in Noardburgum vordert voorspoedig: gevels van baksteen en red cedar nu goed zichtbaar.

Duurzaam
Het MFC manifesteert zich op twee manieren. Aan de straatzijde is gekozen voor een formele gevel met scherpe hoeken en streng ritme van de gevelopeningen. Er is gekozen voor een mixsortering van oude friese stenen met een kleurpallet van geel, appelbloesem en rood. Op deze manier maken we gebruik van vele verschillende kleine partijen die anders blijven liggen. Het is een kostenbesparende manier van bouwen en natuurlijk zeer duurzaam.

Aan de binnenzijde heeft het gebouw een vriendelijke en informele uitstraling. Hier is gekozen voor onbehandeld red cedar gevels met een speels ritme van gevelopeningen. Red cedar is een zeer duurzaam en warm product dat bijzonder fraai vergrijst. De open gevels van de leefruimtes van het kindcluster krijgen ’s zomers een natuurlijke zonwering van de bestaande bomen en laten in de winter zonlicht binnen bij het vallen van de bladeren.

19-12-2012

Sedumdak Multi Functioneel Centrum Noardburgum

Het dak zit er op bij mulitfunctineel centrum in Noardburgum.

Het dak zit er op bij mulitfunctineel centrum in Noardburgum.

Kapstructuur
Deze beelden tonen duidelijk de kapstructuur van het MFC. De kappen refereren nar de stedebouwkundige structuur van van het dorp en geven het MFC een herkenbaar en kleinschalig karakter. Daarnaast geven de kappen het MFC een zekere dynamiek. Deze dynamische kapvorm komt ten eerste voort uit programma en beleving. Een voorbeeld hiervan is de kapconstructie ter plaatse van de peuterspeelzaal: kinderen spelen graag ‘op zolder’. Ten tweede komt de kapvorm voort uit functionaliteit: de grote zaal heeft hoogte nodig. Ten derde komt deze voort uit de toekomstige situatie, de kapstructuur is gemakkelijk voort te zetten.

Groene daken
Voor het dak is gekozen voor een sedumdak. De begroeiing van een sedumdak beschermt de dakafdichting tegen extreme weersinvloeden zoals hitte en koude, sneeuw, storm en hagel. In vergelijking met de onbegroeide, dus onbeschermde, variant is de levensduur van een begroeid dak tweemaal zo lang. Afhankelijk van de begroeiingsvorm houdt de dakbegroeiing circa 50 tot 99 % van de jaarlijkse neerslag vast en wordt hierdoor de piekafvoer aanzienlijk verminderd en de kosten voor afvalwaterzuivering verlaagd. ’s Winters isoleert het sedumdak en ’s zomers zorgt het dak voor koelte. Door de verdampingsprocessen worden de temperaturen tijdens perioden van grote hitte in de daaronder liggende ruimte verlaagd. Groene daken verbeteren onze milieu- en levensomstandigheden. Ze filteren schadelijke stoffen uit de lucht, isoleren lawaai-intensiteit, beschermen tegen smog en bieden bescherming tegen sterke UV-straling.

5-11-2012

Tentoonstelling Kloppend Hart

De gemeente Leeuwarden is in oktober 2011 de manifestatie gestart: Kloppend Hart- Bouwen aan de binnenstad om herontwikkeling van panden en gebieden in de binnenstad te stimuleren en de kwaliteit van de plannen te verhogen.

Kloppen Hart – Bouwen aan de binnenstad

De gemeente Leeuwarden is in oktober 2011 de manifestatie gestart: Kloppend Hart- Bouwen aan de binnenstad om herontwikkeling van panden en gebieden in de binnenstad te stimuleren en de kwaliteit van de plannen te verhogen.
Dorenbos Architekten is in samenwerking met VDM planontwikkeling één van de geselecteerden om een plan uit te werken voor de locatie Doeleplein. Er zijn totaal 25 voorstellen voor 17 locaties in de binnenstad. De plannen worden tentoongesteld in de stadshal van het Stadskantoor van 5 november t/m 14 december.

Dorenbos Architekten ontwerpt een gebouw dat zich richt op jongeren die behoefte hebben aan dat er overal verbinding is; internet, social media en netwerken zijn zaken waar het om draait. Voor deze doelgroep realiseren we 20 kleine studio’s , welke gekenmerkt worden door hoge kwaliteit en een efficiente layout. De plint van het gebouw, de begane grond, voorziet in flexibele werkplekken voor zowel bewoners als ZZP’ers. De doelstelling is om van deze plint een inspirerende plek te maken voor het Nieuwe Werken, welke zowel overdag als ’s avonds een dynamische uitstraling naar de straat heeft.

26-09-2012

Commissaris van de Koningin John Jorritsma bezoekt gerenoveerd Oerein

Donderdag 20 september bracht de Commissaris van de Koningin John Jorritsma samen met Burgumeester en Wethouders van gemeente Tytsjerksteradiel een bezoek aan het historische dorphuis Oerein van Aldtsjerk.

Donderdag 20 september bracht de Commissaris van de Koningin John Jorritsma samen met Burgumeester en Wethouders van gemeente Tytsjerksteradiel een bezoek aan het historische dorphuis Oerein van Aldtsjerk. Het pand is gerenoveerd en aan de achterzijde uitgebreid, het interieur is volledig vernieuwd. De architectuur werd verzorgd door Anne Dorenbos en Wim Jan Dijk, beiden woonachtig in Aldtsjerk.

Vrijdag 21 september was de feestelijke opening van verbouwd Oerein.

18-09-2012

Eerste paal MFC Noardburgum

Dinsdag 18 september geeft Wethouder Doeke Fokkema samen met de basisschoolkinderen het startsein voor de bouw van het multifunctionele centrum.

Dinsdag 18 september geeft Wethouder Doeke Fokkema samen met de basisschoolkinderen het startsein voor de bouw van het multifunctionele centrum.
Samen met de toekomstige gebruikers heeft Dorenbos Architekten een ontwerp gemaakt dat prima in de omgeving past. Er komt een gezamenlijke ingang voor de activiteiten van het dorpshuis, peuterspeelzaal, jeugdsoos en kinderopvang. Een groot deel van het sanitair wordt gedeeld, dat geldt ook voor de buitenruimte. De buitenspeelruimte sluit aan op het schoolplein van OBS De Oerstek. De huisarts en fysiotherapeut krijgen een aparte ingang aan de zijkant van het gebouw.

5-07-2012

Een troosttrio in Blitsaerd

Peter Karstkarel spreekt in dit architectuurartikel zijn bewondering uit voor 3 blokwoningen in de wijk Blitsaerd, 2 van deze woningen zijn door ons buro ontworpen.

Leeuwarder Courant donderdag 5 juli 2012
Door Peter Karstkarel

In Blitsaerd, de noordelijke Leeuwarder uitbreidingswijk, zijn de bouwactiviteiten stilgevalllen. De afgelopen jaren zijn er weinig woningen bijgekomen. Het ratjetoe aan architectuur is er dan ook niet toegenomen.

Aan het westelijke einde van de Jacob van Wieringenstrjitte staat in en nabij het water een groepje van drie woningen dat ruimschoots aan de gestelde ambities voldoet. Het is een troostgroepje. Te schraal voor het geheel van de wijk, maar toch.
Helemaal aan het einde verrijst op een betonnen kelderbak een houten kubuswoning, ontworpen door Dorenbos Architekten uit Gytsjerk. De kubus is over een brede vlonder te benaderen en omgeven door een gangboord. De relatie van binnen en buiten is intelligent versterkt door het terras te verruimen met het terugplaatsen van de glazen gevel.

Daarmee raakte het terras ook nog de gedeeltelijk overhuifd. Op de noordoostelijke zijde is als derde bouwlaag een slaapsuite gebouwd, een belvedère omgeven door een ruim dakterras. De woning is bekleed met smalle, verticaal verwerkte houten delen van red cedar. De blokvorm wordt met deze detaillering gerelativeerd. Het effect wordt versterkt door de diepliggende staande vensters. Ze leveren een levendig ritme op. De kubus kreeg zo een elegant voorkomen.

De woning aan de linkerflank, eveneens ontworpen door Dorenbos Architecten, heeft dit elegante niet. De uit elkaar geschoven blokkenstructuur op de rand van de oever is juist stoer. De puien en vensteropeningen lijken tamelijk toevallig in de deels houten en deels bakstenen gevels te zijn geperforeerd.

Mocht de woningmarkt weer aantrekken, dan hoop ik dat dit trio woningen een voorbeeld voor de verdere ontwikkeling mag zijn.

20-06-2012

Masterclass Bouwkundestudenten NHL

15-02-2012

Jelle de Jong prijst ontwerp van Dorenbos Architekten in BNA-blad

In de eerste uitgave van het BNA-blad van 2012 geeft Jelle de Jong Architekten aandacht aan het bedrijfspand van Megahout & Plaat te Drachten ontworpen door Anne Dorenbos.

In de media zie je vaak dezelfde projecten terug. In de rubriek Uitvergroot van het BNA-blad daarom aandacht voor architectuur die minder in de schijnwerpers staat. Architecten bespreken bijzonder ‘onontdekt’ werk van een collega.

In de eerste uitgave van het BNA-blad van 2012 geeft Jelle de Jong Architekten aandacht aan het bedrijfspand van Megahout & Plaat te Drachten ontworpen door Anne Dorenbos: “Dit moet tot stand gekomen zijn in geweldige samenwerking tussen architect en opdrachtgever. Je leest de liefde voor architectuur van beiden eraan af”.

1-12-2011

Een dynamisch bouwbedrijf in Hallum

Het gaat niet goed in de bouw. De opdrachten nemen af en dat merken bouwbedrijven, architectenbureaus en toeleveranciers. Toch sta je soms te kijken.

Leeuwarder Courant donderdag 1 december 2011
door Peter Karstkarel

Het gaat niet goed in de bouw. De opdrachten nemen af en dat merken bouwbedrijven, architectenbureaus en toeleveranciers. Toch sta je soms te kijken. Laatst verbaasde ik me aan de Doniaweg in Hallum over een representatief bedrijfspand van een bouwbedrijf. Wat… crisis in de bouw?
De Doniaweg die vanuit de dorpskern van Hallum naar het noorden loopt, wordt vooral omzoomd door bedrijfspanden, waaronder een paar joekels van de beschuit-, wafel- en koekenbakkers waar het dorp zijn bekendheid aan heeft te danken. Ze blinken niet uit qua architectuur, al doet de grote bakstenen schermgevel met een rond gat van Hellema wel zijn best. Zo’n beetje aan het einde van de bebouwing staat een bedrijf dat op een pittig vriendelijke manier positief uit de toon valt.

21-11-2011

Nieuwbouw woning in Bussum

Nieuwbouw woning in Bussum bijna gereed.

Nieuwbouw woning in Bussum bijna gereed.

15-06-2011

Dorenbos ontwerpt MFC Noardburgum

In Noardburgum werkt de gemeente Tytsjerksteradiel aan een multifunctioneel centrum (MFC). Het centrum wordt gebouwd naast het huidige dorpshuis de Balstien.

Actief 15 juni 2011

Noardburgum – In Noardburgum werkt de gemeente Tytsjerksteradiel aan een multifunctioneel centrum (MFC). Het centrum wordt gebouwd naast het huidige dorpshuis de Balstien.

In nauw overleg met de toekomstige gebruikers startte begin maart een ontwerpwedstrijd. Drie voorgeselecteerde ontwerpers deden mee. Een beoordelingscommissie bestaande uit de gebruikers en een afvaardiging van de gemeente bracht advies uit richting het college van b. en w. Unaniem is gekozen voor Dorenbos Architekten uit Gytsjerk, met name vanwege de aandacht voor gebruiksvriendelijkheid.
In het MFC zullen naast de gebruikers van het dorpshuis de gebruikers van het jeugdhonk Heidestee een plek krijgen. Verder komt hier de peuterspeelzaal, een kinderdagverblijf en een buitenschoolse opvang. Ook nemen de huisarts, een fysiotherapeut en een schoonheidsspecialiste ruimtes in.

4-04-2011

Karakteristykpriis 2010

Architectenbureau Dorenbos en de familie de Jong, beiden uit Gytsjerk, krijgen de Karakteristykpriis Tytsjerksteradiel.

Friesch dagblad maandag 4 april 2011

Twee gebouwen in Gytsjerk winnen de Karakteristykpriis

Gytsjerk – Architectenbureau Dorenbos en de familie de Jong, beiden uit Gytsjerk, krijgen de Karakteristykpriis Tytsjerksteradiel. Dorenbos maakte zijn kantoor van It Gebou, het voormalige verenigingsgebouw van de Nederlandse Hervormde Kerk. Wat de stichting Karakteristiek Tytsjerksteradiel betreft is dit een uiterst geslaagde restauratie.
De familie de Jong maakte van een voormalige witgoedwinkel aan de Nautaweg een fraaie classicistische woning. De Karakteristykpriis – een gevelplaquette en vijfhonderd euro – is vijf jaar lang niet uitgereikt, omdat de stichting geen geschikte kandidaten kon vinden.

25-01-2011

Megahout in Drachten een beheerste gigant

Op het nieuwe bedrijventerrein Azeven Noord bij Drachten gaat de uitgifte van kavels wat traag. Wel is er een kanjer van een bedrijfsgebouw verrezen.

Leeuwarder Courant 25 januari 2011
Door: Peter Karstkarel

Op het nieuwe bedrijventerrein Azeven Noord bij Drachten gaat de uitgifte van kavels wat traag. Wel is er een kanjer van een bedrijfsgebouw verrezen.

Als je over de N31 uit de richting Oosterwolde komt, ligt de grote houten hal autonoom in het verder nog vrij kale bedrijvenlandschap. Hij is ontworpen door Dorenbos Architekten uit Gytsjerk. Er heeft lang een nauwelijks leesbaar bouwbord nabij de autoweg gestaan. Wel werd duidelijk dat er een robuust bedrijf zou komen, een knaap. Geleidelijk begon het er ook op te lijken dat het hallencomplex iets in de sfeer van de bouwmaterialen ging bevatten, misschien wel een houthandel. De loods van een staalskelet werd aan de buitenkant met hout bekleed. En ja hoor, het werd het nieuwe bedrijf van Megahout & Plaat, die van Leeuwarden-West naar de Pascallaan in Drachten is verhuisd.

Bij een opdracht voor een bedrijfsgigant zou je verwachten dat er een loods van goedkope systeempanelen wordt neergezet; een doos vol onverschilligheid, waarbij een kantoorpukkeltje zijn best moet doen om er nog wat van te maken.Zo gaat het meestal. Maar nee, het megabedrijf wilde een representatief onderkomen, waarbij het materiaal van de bedrijfsvoering een doorslaggevenede rol zou moeten spelen.

Het is een hal gworden van dik 13.000 vierkante meter, dat is 1,3 hectare. Het is een ongekende omvang waar twee voetbalvelden in passen. Ik ken maar één nieuw bedrijfsgebouw dat een beetje in de buurt komt: de verffabriek van Koopmans die in 1997 bij Marrum is gebouwd. Ook die ligt autonoom in het landschap.
De loods van Megahout is niet gebouwd om in de eerste plaats mooi te wezen. Hij moest de bedrijfsvoering zo goed mogelijk dienen. Er is een staalskelet ontworpen met zo weinig mogelijk ondersteuningen waardoor alle functies, zoals de opslag van materiaal, bewerking van hout- en plaatmateriaal en vooral het vervoer in de hal, in grote ruimtelijke vrijheid kunnen plaatsvinden.

Daarom zijn vakwerkspanten geplaatst met lengten van liefst 30 en ruim 20 meter die ruime dakoverspanningen en een werkhoogte van ongeveer 6 meter mogelijk maakten. Hierboven zijn sheddaken geconstrueerd op zeventig driehoekige spanten met een lengte van 18 en een hoogte van 5 meter. De zes beuken vormen zo een zaagtanddak met een mooi ritme. Ze zijn ontworpen om een goede inval van noordelijk daglicht op de werkplekken te krijgen. Met lichtplaten van 4 meter hoog is in zes stroken over de volle breedte bijna 3000 vierkante meter lichtschepping verkregen.

Eigenlijk steekt het allemaal heel eenvoudig in elkaar: het is alleen van ongebruikelijk grote maten. Eenvoudig is de afwerking eveneens. De wanden zijn bekleed met hout: red cedar dat zo mooi kan vergrijzen. De delen zijn horizontaal gegroepeerd in vakken tussen hoge, vertikaal geplaatste lijsten: modern vakwerk maar wel zorgvuldig vlak verwerkt. Daardoor krijgen de meer dan 100 meter lange wanden een ritme dat veel sneller klopt dan het ritme van de sheddaken.

De voorste van de zes lichtbeuken steekt een meter of zeven uit en onder deze sprong is verdiept het kantorenelement ondergebracht. Een teruggetrokken plaatsing die de enorme houten doos verlevendigt.
De hal van Megahout & Plaat verdient het om op de ruimte te blijven staan, maar dit gaat natuurlijk niet. Allerlei onsjoege of juist schreeuwerige bedrijfsgebouwen kunnen het zicht gaan bederven.
Ik gun Drachten een spoedige ontwikkeling van het bedrijvenpark. Ik hoop niet dat het er ten gunste van de werkgelegenheid een Wild West wordt. Het zou de gemeente sieren om de hal van Megahouten bij planbeoordelingen als referentie of zelfs als ijkpunt te hanteren.

2-12-2010

Boothuizen te Leeuwarden

In de haven bij de Hemrik in Leeuwarden ontstaan 2 nieuwe boothuizen.

In de haven bij de Hemrik in Leeuwarden ontstaan 2 nieuwe boothuizen.