Nieuwbouw woning Feanwâlden

Nieuwbouw stoeterij te Haskerhorne

Uitbreiding monumentaal wâldhuske Mûnein

Nieuwbouw woning en atelier Bartlehiem

Nieuwbouw zorgboerderij It Aventoer Oentsjerk

Herinrichting hoofdkantoor Wetterskip Fryslân

Nieuwbouw MFA Garyp

Nieuwbouw Technische Dienst Wetterskip Leeuwarden

Megahout & Plaat Drachten

Nieuwbouw woning Wiarda Leeuwarden

Verbouw interieur boerderij Haskerhorne

Nieuwbouw woning Gytsjerk

Herbouw woning Tytsjerk

Nieuwbouw woning Wiarda Leeuwarden

Sportaccommodatie De Waaie St.-Annaparochie

Nieuwbouw woning Hurdegaryp

Nieuwbouw woning Feanwâlden

Nieuwbouw waterwoning Blitsaerd

Uitbreiding woning Aldtsjerk

Herbouw woning Tytsjerk

Duurzaam atelier te Readtjserk

Revalidatiecentrum Beetsterzwaag

MFC Noardburgum

Bedrijfspand Hollema Bouw Surhuisterveen

Projectmatige woningbouw Aldeboarn

Rijhal Beetsterzwaag

Hotel restaurant Aduard

Projectmatige woningbouw Wiarda Leeuwarden

Uitbreiding woning Wier

Nieuwbouw woning Burgum

Nieuwbouw woning Houckemaland 1 Bolsward

Verbouw boerderij Akkrum

Nieuwbouw woning Oentsjerk

Huisartsenpraktijk Hallum

Nieuwbouw woning Blitsaerd Leeuwarden

Herbestemming It Gebou

Nieuwbouw woning Blitsaerd Leeuwarden

Verbouw woning Feanwâlden

Bouwbedrijf Van der Hoek Leeuwarden

Seniorenwoningen Ferwert

It Skewiel Oentsjerk

MFC De Hoeve

Nieuwbouw woning Damwoude

Bouwbedrijf Bloemsma Hallum

Nieuwbouw woning Blitsaerd Leeuwarden

Nieuwbouw MFC Noardburgum

Regisseurshuis 1,5 onder 1 kap

Nieuwbouw De Markt Burgum

Kindcluster Burgum

Herontwikkeling Haniasteeg Leeuwarden

Woontoren Doelepleintje Leeuwarden